Työpaikkailmoitus

Julkisen taiteen amanuenssin sijaisuus HAM Helsingin taidemuseossa

Julkisen taiteen amanuenssin sijaisuus HAM Helsingin taidemuseossa 1.3.-31.12.2018
Amanuenssi työskentelee HAM Helsingin taidemuseon julkisen taiteen yksikössä, joka tuottaa taideteoksia julkiseen tilaan ja huolehtii julkisen taiteen ylläpidosta, kokoelmanhallinnasta ja yleisötyöstä. Amanuenssi osallistuu julkisen taiteen yksikön toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Hän johtaa ja toteuttaa kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja ja antaa asiantuntijapalveluita taidemuseon yleisöille ja yhteistyökumppaneille.
Kelpoisuusehto: Ylempi korkeakoulututkinto tehtävään soveltuvalta alalta.
Edellytämme lisäksi vahvaa taidehistorian ja nykytaiteen sekä kotimaisen ja kansainvälisen taidekentän tuntemusta, vähintään kolmen vuoden työkokemusta julkisen taiteen yksikön tehtäviin soveltuvalta alalta,  kokemusta kuvataideprojektien toteuttamisesta sekä erittäin hyvää suomen kielen taitoa ja hyvää englannin ja ruotsin kielen taitoa.
Luemme eduksi hyvät yhteistyötaidot, sosiaaliset taidot ja verkostot, organisointikyvyn, työkokemuksen taidemuseoalalta, yleisölähtöisen lähestymistavan sekä viestinnälliset ja tietotekniset valmiudet.

Tehtäväkohtainen palkka 2866 ?/kk; KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, työaika 36 h 45 min.
Lisätietoja tehtävästä antaa julkisen taiteen päällikkö Taru Tappola, <mailto:>, p. 050 526 1496 (ke 24.1. klo 13.30?15 ja to 25.1. klo 13?14.30).
Hakemukset tulee jättää 29.1.2018 klo 16.00 mennessä kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään www.erekryhelsinki.fi. Työavain 49-7-18 ohjaa suoraan hakemukseen. Hakemusasiakirjat ovat julkisia.