Työpaikkailmoitus

Kaksi tutkijatohtorin tehtävää Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella on haettavana kaksi tutkijatohtorin tehtävää, alkaen 1.1.2018 enintään neljäksi vuodeksi.

[In English at the end of this message]

Tutkijatohtorin tehtävät sijoittuvat historian ja etnologian laitokselle, historian oppiaineeseen (Yhteiskunnan historia –huippuyksikön exit-rahoitus).

Tehtävään valittavalta vaaditaan vahvat näytöt suomalaisen yhteiskunnan (Yhteiskunnan historia -tutkimuksen huippuyksikön edustamat teemat ja alat) historiantutkimuksen alalle sijoittuvasta korkeatasoisesta tutkimuksesta vertailevassa ja pitkän aikavälin kontekstissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös monipuolista teoreettista ja menetelmällistä osaamista sekä laaja-alaista erilaisten lähdeaineistojen tuntemusta ja analyysitaitoja.

Koko hakuilmoitus on löydettävissä osoitteesta:

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=00004447&lang=fi

 

The University of Jyväskylä is currently seeking to recruit  staff to the position of 2 Postdoctoral Researchers, History, from 1.1.2018, maximum four years.

Post doctoral positions are located to the Department of History and Ethnology, to the discipline of history (exit funding for the Center of Excellence “History of Society”).

The successful applicant will be required to demonstrate sound proof of having produced high-quality historical research in a comparative and longitudinal context (The themes and areas represented in the Academy of Finland Centre of Excellence History of Society – Re-thinking Finland 1400-2000). To accomplish the task successfully also requires extensive theoretical and methodological expertise, likewise extensive knowledge of sources and analytical skills.

More information:

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=12&id=00004447&lang=fi