Apuraha

Kalevi Kuitusen säätiön apurahahaku 8.10.-8.11.2020

Kalevi Kuitusen säätiö edistää kirjan ja kirjataiteen kehityksen tuntemusta ja tutkimusta sekä kiinnostusta bibliofiliaan. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja henkilöille, jotka harjoittavat tutkimusta säätiön tarkoitusta tukevilla aloilla.

Esimerkkejä tuetuista hankkeista ja myönnetyistä summista löytää säätiön nettisivulta: www.kalevikuitusensaatio.fi. Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle.

Hakemus on vapaamuotoinen ja mahdollisimman tiivis. Hakijan nimi, hanke ja haettu summa tulee esittää selkeästi. Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, ansioluettelo sekä selvitys hankkeen muusta rahoituksesta. Mahdollisia suosittelijoita pyydetään lähettämään suosituksensa suoraan säätiölle.

Syksyn 2020 apurahahaku on käynnissä 8.10.-8.11.2020.

Hakemukset toimitetaan postitse alla olevaan osoitteeseen. Hakijan on varmistettava, että hakemus on perillä viimeistään 8.11.2020. Kuoreen tulee merkitä hakijan nimi.

Kalevi Kuitusen säätiö
c/o Cecil Hagelstam
Fredrikinkatu 35
00120 Helsinki

Säätiö ilmoittaa myönnetyistä apurahoista suoraan apurahojen saajille sekä julkaisee tiedot nettisivuillaan.

Tarvittaessa lisätietoja antaa säätiön puheenjohtaja Cecil Hagelstam
puh. 0400-405547
s-posti: hagelstam(at)gmail.com