Apuraha

Kalevi Kuitusen Säätiön apurahahaku

Syksyn 2019 apurahahaku 15.10.2019-15.11.2019

Kalevi Kuitusen säätiö edistää kirjan ja kirjataiteen kehityksen tuntemusta ja tutkimusta sekä kiinnostusta bibliofiliaan. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja henkilöille, jotka harjoittavat tutkimusta säätiön tarkoitusta tukevilla aloilla.

Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, ansioluettelo sekä selvitys hankkeen muusta rahoituksesta. Mahdollisia suosittelijoita pyydetään lähettämään suosituksensa suoraan säätiölle.

Hakemus on postitettava viimeistään 15.11.2019 osoitteella:

Kalevi Kuitusen säätiö
c/o Cecil Hagelstam
Fredrikinkatu 35
00120 Helsinki