Artikkelipyyntö

Karjalankieliset identiteetit rajalla

Call for Papers
Karjalankieliset identiteetit rajalla

Karjalankieliset rajalla -hanke järjestää tieteellisen symposiumin Karjalankieliset identiteetit rajalla Joensuussa pe 27.1.2017. Symposium on monitieteinen yritys tarkastella karjalankielisten alueiden kulttuuriperinnön vaikutusta identiteetteihin niin Suomessa kuin Venäjällä. Kansallisten kuvien rakentamisessa on kummassakin maassa hyödynnetty karjalaista kulttuuria ja toisaalta karjalaisia on pyritty assimiloimaan kansallisen valtiollisen yhtenäisyyden nimissä. Karjalaiset ovat siis mukautuneet kahden puolen rajaa erilaisiin yhteisöihin ja kulttuurisiin muutoksiin. Entä millaisia näkökulmia raja ja rajayhteistyö antaa karjalaisuuden kehittämiselle ja karjalan kielen tulevaisuudelle?
 
Rajalla tarkoitamme sekä valtakunnan rajaa että kulttuurisen sulautumisen uhkaa. Karjalankielisiä elää sekä Suomessa että Venäjällä, mutta molemmissa maissa kielen säilyminen ja kulttuuri-identiteetin välittyminen ovat vaakalaudalla, kun valtiollisen kansallisen identiteetin rakentaminen on merkinnyt paikallisen karjalaisuuden väistymistä. Karjalankielisyyttä voidaan tässä mielessä tarkastella transnationaalina, ylirajaisena asiana. Se yhdistää Suomen ja Venäjän karjalaisia, vaikka toisaalta erottaviakin tekijöitä on paljon.
 
Samaan aikaan on tarvetta arvioida karjalaisten roolia laajemminkin kuin vain kielen puhumisen kannalta. Millaista toiseutta tai eksotiikkaa karjalainen kulttuuri on tarjonnut? Miksi karjalan kielen asema on ollut niin marginaalinen kirkossa, yhteiskunnassa ja koulutuksessa? Miten karjalankieliset yhteisöt ovat muodostuneet ja kehittyneet nykyisessä globalisoituvassa maailmassa: missä muodoissa ja millä ehdoin karjalaisuus voi olla näkyvää, ja keihin karjalankielisyys liittyy? Sopivatko nykyiset käsitykset karjalaisista olemassa oleviin arjen toimintoihin ja karjalankielisten identiteetteihin?
 
Tätä tarkastellaksemme on tutkittava myös kansalaisjärjestöjen toimintoja ja muuta arjen kulttuuria ja pohdittava, mitä etua kielen elvytystyö voisi saada karjalankielisten ylirajaisesta yhteistyöstä. Toisaalta on huomattava myös karjalankielisen kulttuuriperinnön valtiollinen rooli ja merkitys monikulttuuriselle yhteiskunnalle Suomessa ja Venäjällä. Nykyisessä uudessa poliittisessa tilanteessa on otettava huomioon myös eettiset kysymykset ja mahdolliset kansainvälisen yhteistyön vaaratekijätkin.
 
Seminaarin key note -puheenvuoroja pitävät Anneli Sarhimaa (University of Mainz), Janne Saarikivi (Helsingin yliopisto) sekä Marja-Liisa Honkasalo (Turun yliopisto).
 
Esitelmäehdotuksia (15 min) pyydetään lähettämään 24.10.2016 mennessä professori Pekka Suutarille. Yhtetystiedot alla. Seminaariin osallistumisesta ilmoitetaan 15.11. mennessä. Hankkeella on mahdollisuus maksaa ohjelmaan merkittyjen puhujien matkakulut. Karjalankieliset rajalla -hankkeen ohjausryhmän jäseniä ovat myös professorit Vesa Koivisto ja Pertti Anttonen.
 
                            
Pekka Suutari
                             Karjalan tutkimuslaitos
                             Itä-Suomen yliopisto
                            
                             050-414 5898
                             Pl 111, 80101 Joensuu