Artikkelipyyntö

Kasvatuksen historian ja filosofian teemaryhmä Kasvatustieteen päivillä

Abstraktien jättö Kasvatuksen historian ja filosofian teemaryhmään ”Kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuudet ja niiden oikeuttaminen” on auki 30.9.2023 saakka. Kasvatustieteen päivät järjestetään 23.-24.11.2023 Vaasassa. Abstraktien jättö tapahtuu Kasvatustieteen päivien verkkosivujen kautta: https://www.abo.fi/fi/kasvatustieteen-paivat-2023/ – tervetuloa!

Kasvatuksen historian ja filosofian teemaryhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuudet ja niiden oikeuttaminen

Kasvatuksella ja koulutuksella on erityinen suhde tulevaisuuteen. Yhtäältä koulutuspolitiikalla ja -instituutioilla on keskeinen rooli kansallisen tulevaisuuden muokkaamisessa. Toisaalta kasvatusta ja koulutusta koskeva päätöksenteko vaikuttaa viiveellä, sillä menee usein vuosia ennen kuin vaikkapa peruskoulun opetussuunnitelman muutokset näkyvät kansalaisten tiedoissa. Siksi erityisesti juuri koulutuspoliittisen keskustelun taustalla on erilaisia odotuksia, toiveita ja tavoitteita tulevaisuudelle sekä käsityksiä siitä, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Nämä koulutukselliset tulevaisuudenodotukset määrittävät keskeisellä tavalla koulutuksen ja yhteiskunnan suhdetta.

Kasvatuksen historian ja filosofian teemaryhmässä pureudutaan menneisiin ja nykyisiin koulutuksellisiin tulevaisuuksiin. Tarkasteluun otetaan erityisesti se, miten tulevaisuudenodotukset rakentuvat, mihin ne perustuvat ja mikä on eri toimijoiden rooli tässä prosessissa.

Kutsumme teemaryhmään esitelmiä esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin liittyen:

  • Mihin tulevaisuuden odotuksiin viimeaikainen koulutuspolitiikka on perustunut?
  • Minkälaisia tulevaisuuden kansalaisia koulutuksella tavoitellaan? Minkälaisia tulevaisuuksia tulisi tavoitella? Pitäisikö koulutuksen ja koulutuspolitiikan avulla ylipäänsä tavoitella tulevaisuuksia?
  • Miten koulutuspoliittinen päätöksenteko on muuttunut?
  • Keiden äänet kuuluvat koulutuksen tulevaisuuden määrittelyssä? Keiden äänien tulisi kuulua paremmin?
  • Millainen tutkijoiden rooli on päätöksenteossa? Vaikuttaako tieteellinen tieto?
  • Miten kasvatuksen historian ja filosofian tutkimus on osallistunut koulutuksen tulevaisuudesta käytävään keskusteluun? Miten sen tulisi osallistua?
  • Minkälaisia tunteita (esim. toivo, pelko) on liittynyt koulutuksellisiin tulevaisuuksiin?
  • Minkälaisia dystopioita tai utopioita koulutuspoliittisessa keskustelussa esiintyy?
  • Minkälaisin menetelmin ja teoreettisin työkaluin koulutuksen tulevaisuuksia pitäisi tarkastella?
  • Minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia koulutuspolitiikkaan sisältyvillä tulevaisuuskuvilla on ollut?

Esitelmän ei tarvitse rajautua näihin kysymyksiin. Teemaryhmään toivotaan aihepiiriä moniulotteisesti ja monista näkökulmista käsitteleviä esityksiä eri tieteenaloilta. Esitelmien kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Yhteyshenkilö: Jan Varpanen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto, , Elina Hakoniemi, väitöskirjatutkija, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto