Artikkelipyyntö

Kasvatus ja Aika: varhaiskasvatuksen teemanumero

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 125 vuotta lastentarhanopettajakoulutuksen käynnistymisestä Suomessa. Koulutuksen alkaminen merkitsi peruskiven laskemista lastentarhanopettajan ammatille ja suomalaiselle varhaiskasvatukselle. Siten ensi vuotta voidaan pitää koko suomalaisen varhaiskasvatuksen juhlavuotena. Ajankohta tarjoaa hyvän tilaisuuden tarkastella, miten varhaiskasvatus on kehittynyt, mitä on parhaillaan tapahtumassa, ja mitä tulevaisuudelta voidaan odottaa. Varhaiskasvatus on ollut yhteiskunnallisesti merkittävä ja ajoittain poliittisesti hyvinkin kiistanalainen kysymys, jossa ovat tiivistyneet kasvatuksen ja koulutuksen sekä yksityisen ja julkisen väliset symboliset erottelut ja konkreettiset reviiritaistelut. Näin myös 2000-luvulla, kun keskustelun aiheena on ollut esimerkiksi se, mille hallinnonalalle varhaiskasvatuksen asiat kansallisella tasolla kuuluvat.

Lastentarhanopettajakoulutuksen juhlavuoden kunniaksi Kasvatus ja Aika julkaisee varhaiskasvatusta käsittelevän teemanumeron. Teemanumero ilmestyy syksyllä 2017. Haemme nyt ehdotuksia numerossa julkaistaviksi artikkeleiksi. Artikkelit voivat olla empiirisiä ja teoreettisia, ja ne voivat käsitellä niin varhaiskasvatuksen historiaa, nykypäivää kuin tulevaisuutta. Aiheet voivat ulottua myös kansallisten rajojen ulkopuolelle. Toivomme, että artikkelien avaamat näkymät syventävät ymmärrystä varhaiskasvatuksen ajankohtaisista kysymyksistä ja että kirjoittajat pyrkivät pohtimaan havaintojensa ja päätelmiensä yhteiskunnallista merkitystä ja vaikkapa poliittisiakin implikaatioita. Artikkeleiden lisäksi teemanumeroon toivotaan myös katsauksia, keskustelupuheenvuoroja ja kirja-arvosteluja.

Artikkeliehdotuksista pyydetään lähettämään teemanumeron toimittajille 200–300 sanan abstrakti 15.11.2016 mennessä. Kirjoittajille ilmoitetaan kolmen viikon kuluessa ehdotuksen mahdollisesta hyväksymisestä. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset tulee lähettää teemanumeron toimittajille 1.3.2017 mennessä. Artikkelit käyvät läpi refereemenettelyn, ja kirjoittajat saavat palautteen käsikirjoituksesta 31.5.2017 mennessä. Hyväksyttyjen artikkelien korjatut versiot tulee lähettää toimittajille juhannukseen 2017 mennessä. Teemanumero ilmestyy syys-lokakuussa 2017

Ehdotuksia katsauksiksi, puheenvuoroiksi ja kirja-arvioiksi otetaan vastaan 31.3.2017 saakka.

Kirjoituksissa tulee noudattaa Kasvatus & Ajan yleisiä kirjoittajaohjeita ja tekstien ohjepituuksia. Pyydämme kiinnostuneita kirjoittajia tutustumaan jo hyvissä ajoin lehden kotisivulla oleviin kirjoittajaohjeisiin.

Yhteydenotot teemanumeron toimittajille:

Jan Löfström (jan.lofstrom[at]helsinki.fi)
Jarmo Kinos (jarmo.kinos[at]utu.fi)

Annukka Jauhiainen (Annukka.jauhiainen[at]utu.fi