Artikkelipyyntö

Kaupunkihistoria: monet menneisyydet, uudet tulkinnat. Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 2/2019

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeroon 2/2019:

Kaupunkihistoria: monet menneisyydet, uudet tulkinnat

Kansainvälisesti kaupunkihistoria on kasvava ja jatkuvasti aiheiltaan monipuolistuva tutkimusala. Viime vuosina tutkimus on kohdistunut, vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme, toimijuuteen kaupungeissa, kaupunkilaisten kokemuksiin, muistoihin ja selviytymisstrategioihin tai kaupunkeihin moniaistillisina ympäristöinä. Tutkimukset ovat jatkuvasti tarkastelleet myös kaupunkien suhdetta keskusvaltaan ja kansallisvaltioihin. Osana kansainvälistä tutkimusperinnettä myös suomalainen kaupunkihistorian tutkimus on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana laajentunut ja monipuolistunut niin aihevalinnoiltaan kuin aikakausiltaan. Tutkimuksessa Kaupunkeja tutkitaan monikerroksisina ja -muotoisina erilaisten toimijoiden yhteisöinä – ei pelkästään historiallisten tapahtumien kulisseina.

Kutsumme Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeroon ”Kaupunkihistoria: monet menneisyydet, uudet tulkinnat” 2/2019 artikkeleita, jotka tarkastelevat kaupunkeja niin Suomessa kuin muualla tuorein näkökulmin ja menetelmin. Mitä on kaupunkihistorian tutkimus Suomessa tänään? Millaisin käsittein ja tutkimusmenetelmin kaupunkien menneisyyttä tutkitaan? Tarjottavien tekstien tulee olla alkuperäisiä ennen julkaisemattomia tutkimusartikkeleita, joissa teoreettisia ja metodologisia kysymyksiä tarkastellaan empiirisen tutkimustapauksen kautta. Artikkelien aihepiiriä ei ole rajattu mihinkään tiettyyn teemaan. Samoin toivotamme lämpimästi tervetulleiksi eri aikakausia käsittelevät tekstit. Teemanumeron toimittajat kirjoittavat numeroon kaupunkihistorian uusinta tutkimusta kommentoivan katsausartikkelin.

Pyydämme enintään 500 sanan artikkeliehdotuksia viimeistään 30.11.2017 mennessä. Valinnoista teemanumeroon ilmoitetaan ehdotuksen jättäneille viimeistään 1.1.2018 mennessä. Artikkelikäsikirjoitusten on valmistuttava 30.6.2018 mennessä, minkä jälkeen ne käyvät läpi normaalin vertaisarviointimenettelyn. Referee-lausunnot jaetaan 15.9.2018 mennessä ja korjatut artikkelit tulee lähettää toimitukselle 1.1.2019 mennessä. Artikkelit noudattavat Historiallisen Aikakauskirjan yleisiä kirjoitusohjeita: http://www.historiallinenaikakauskirja.fi/ohjeet

Artikkeliehdotukset lähetetään teemanumeron toimittajista ensin mainitulle:

FT Matti O. Hannikainen, Helsingin yliopisto,

Dosentti Samu Nyström, Helsingin yliopisto,

FT Tanja Vahtikari, Tampereen yliopisto,