Työpaikkailmoitus

Kesäoppaita ja museoapulaisia Hämeen linnaan, Olavinlinnaan ja Louhisaaren

Kansallismuseoon kuuluviin Hämeen linnaan ja Olavinlinnaan haetaan kesäoppaita sekä Louhisaaren kartanolinnaan museoapulaista ja kesäoppaita

Hämeen linna

Oppaita ajalle 2.5.?30.9.2018, 2.5.?31.8.2018 ja 1.6.?31.7.2018. Oppaan toimeen kuuluvat opastaminen, lapsille suunnatuilla kierroksilla työskentely, näyttelyvalvonta, työskentely lipunmyynnissä ja museokaupassa sekä muut linnan toimintaan ja avoinna pitoon liittyvät tehtävät. Kuukaudessa on vähintään 14 työpäivää. Tuntipalkka on 10,72 ? (palkkaryhmä 104). Työpäivän pituus on 2.?31.5. arkisin klo 10?16 ja viikonloppuisin klo 11?16, 1.6.?14.8. päivittäin klo 10?17 ja 15.8.?30.9. arkisin klo 10?16 ja viikonloppuisin klo 11?16.

Hakijoiden edellytetään puhuvan suomen/ruotsin kielen lisäksi hyvin kahta muuta kieltä, joista toisen tulee olla ruotsi/suomi, englanti, saksa tai venäjä. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Hakijan tulee olla ylioppilastutkinnon suorittanut. Hakijalle katsotaan eduksi historian, taidehistorian tai arkeologian opinnot. Oppaat osallistuvat pakolliseen koulutukseen ennen työsuhteen alkamista.

Vapaamuotoisten hakemusten liitteineen tulee olla Hämeen linnassa viimeistään 9.3.2018 klo 16.00. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja työkokemus. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteella tai postitse osoitteella Kansallismuseo, Hämeen linna, Mari Vadén, Kustaa III:n katu 6, 13100 Hämeenlinna. Kuoreen/sähköpostiin merkintä ?opas Hämeen linnaan?. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Osa hakijoista kutsutaan työhaastatteluun.

Olavinlinna

Oppaita ajalle 2.5.?30.9.2018, 2.5.?31.8.2018 ja 2.7.?31.8.2018. Oppaan toimeen kuuluvat opastaminen, lasten työpajassa työskentely, näyttelyvalvonta, työskentely lipunmyynnissä ja museokaupassa sekä muut linnan toimintaan ja avoinna pitoon liittyvät tehtävät. Kuukaudessa on vähintään 14 työpäivää. Tuntipalkka on 10,72 ? (palkkaryhmä 104). Työpäivän pituus on 2.?31.5. arkisin klo 10?16 ja viikonloppuisin klo 11?16, 1.6.?14.8. päivittäin klo 11?18 ja 15.8.?30.9. arkisin klo 10?16 ja viikonloppuisin klo 11?16.

Hakijoiden edellytetään puhuvan suomen/ruotsin kielen lisäksi hyvin kahta muuta kieltä, joista toisen tulee olla ruotsi/suomi, englanti, saksa tai venäjä. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Hakijan tulee olla ylioppilastutkinnon suorittanut. Hakijalle katsotaan eduksi historian, taidehistorian tai arkeologian opinnot. Oppaat osallistuvat pakolliseen koulutukseen ennen työsuhteen alkamista.

Vapaamuotoisten hakemusten liitteineen tulee olla Olavinlinnassa viimeistään 9.3.2018 klo 16.00. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja työkokemus. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteella tai postitse osoitteella Kansallismuseo, Olavinlinna, Mari Vadén, 57130 Savonlinna. Kuoreen/sähköpostiin merkintä ?opas Olavinlinnaan?. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Osa hakijoista kutsutaan työhaastatteluun.

Louhisaaren kartanolinna

Oppaita ajalle 15.5.?31.8.2018. Oppaan toimeen kuuluvat opastaminen, näyttelyvalvonta, työskentely lipunmyynnissä ja museokaupassa, siivoaminen sekä muut linnan toimintaan ja avoinna pitoon liittyvät tehtävät.

Museoapulaista ajalle 15.4.?31.8.2018. Museoapulaisen tehtävään kuuluu oppaan tehtävien lisäksi ryhmävarausten vastaanotto ja järjestelyt, yhteydenpito ja toiminnan koordinointi yhdessä kahvilayrittäjän kanssa. Työajan pituus molemmissa tehtävissä on 33,75 tuntia viikossa, osa-aikaprosentti 87,10 %. Kuukausipalkka on 1 522,26 ? + viikonloppulisät. Vapaapäivät ovat pääsääntöisesti arkipäivisin.

Hakijoilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä hyvää ruotsin, englannin tai saksan kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Eduksi katsotaan museoaineiden opinnot ja opastuskokemus sekä ajokortti. Oppaat osallistuvat pakolliseen koulutukseen ennen työsuhteen alkamista.

Vapaamuotoisten hakemusten liitteineen tulee olla Hämeen linnassa viimeistään 9.3.2018 klo 16.00. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja työkokemus. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteella tai postitse osoitteella Kansallismuseo, Hämeen linna, Kustaa III:n katu 6, 13100 Hämeenlinna. Kuoreen/sähköpostiin merkintä ?opas tai museoapulainen Louhisaareen?. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Osa hakijoista kutsutaan työhaastatteluun.

Lisätietoja kaikista tehtävistä antaa vs. intendentti Mari Vadén, , puh. 0295 33 6360

Ystävällisin terveisin

Mari Vadén

Vs. intendentti

Suomen kansallismuseo

Hämeen linna, Olavinlinna ja Louhisaari

Kustaa III:n katu 6

13100 Hämeenlinna

puh. 029 533 6360

www.kansallismuseo.fi<http://www.kansallismuseo.fi>