Artikkelipyyntö

Kimble 2.0 – Sukupolvien Kimble (aineistonkeruu väitöskirjaan)

On aika tullut muistella lisää Kimblen peluuhetkiä!

Seuraava kysely on jatkoa vuonna 2015 teettämälleni Kimble-kyselylle. Kysely liittyy tekeillä olevaan väitöskirjatyöhöni uudelleen ilmestyvistä klassisista kulttuurituotteista ja niiden
siirtymisestä sukupolvelta toiselle. Tutkimukseni esimerkkituotteena on Tactic Games Oy:n vuonna 1967 julkaistu Kimble-lautapeli. Kyselyn tavoitteena on saavuttaa käsitys Kimblestä sukupolvia yhdistävänä tuotteena ja kerätä ikimuistoisimmat Kimblen peluuhetket.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan yksi Kimblen 50-vuotisjuhlaversio sekä muutamia lohdutuspalkintoja. Kyselyyn vastaaminen vie arviolta noin 10-30 minuuttia, mutta innokkaamalta kirjoittajalta voi vierähtää pidempikin aika. Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että vastaajajoukko on mahdollisimman monipuolinen. Vastaaminen ei edellytä aktiivista Kimblen pelaamista tai tuntemusta.

Lisätietoja löytyy kyselylinkin takaa sekä allekirjoittaneelta:

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1558860&SID=2b516f0f-8bf8-40cc-9a0f-e9ae9ee8af86&dy=1132146555

Lilli Sihvonen
tohtorikoulutettava
digitaalinen kulttuuri
Turun yliopisto
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

nro: 050 329 0352 (ma-pe klo 12.00–15.00)
sähköposti: