Muut ilmoitukset

Kirja-arviopyyntö Historialliseen Aikakauskirjaan

Historiallinen Aikakauskirja on Suomen Historiallisen Seuran ja Historian Ystäväin Liiton julkaisema tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkeleita, katsauksia, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja kaikilta historiantutkimuksen osa-alueilta. Nyt etsimme kirja-arvioita lehtemme numeroihin 1/2021 ja 2/2021. Etsimme arvioiden kirjoittajia seuraaville kirjoille:

Petteri Pietikäinen, Kipeät sielut. Hulluuden historia Suomessa. Gaudeaumus 2020.

Jukka Sarjala (et.al.), Turun romantiikka. SKS 2020.

Anna Perälä, Tilanomistaja kirja-alalla. Christian Ludvig Hjelt kirjanpainajana, kustantajana ja kirjakauppiaana 1823–1849. Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura 2019.

Pia Koivunen, Rauhanuskovaiset. Suomalaiset maailman nuorisofestivaaleilla 1950-1950-luvuilla. SKS 2020.

Riikka Miettinen, Suicide, Law and Community in Early Modern Sweden. Palgrave Macmillan 2018.

Anna Ripatti & Nuppu Koivisto (toim.), Monumenteista tanssiaskeliin: Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856–1944. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 22 (2020).

Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg, Kansanvallan polkuja – Demokratian kehityspiirteitä Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun lopulta 2020-luvulle. SKS 2018.

Anu Koskivirta & Aleksi Mainio (toim.), Politiikan ja jännitteiden Viipuri 1880-1939. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 21 (2019).

Maarit Leskelä-Kärki, Maarit Sjö & Liisa Lalu (toim.), Päiväkirjojen jäljillä — Historiantutkimus ja omasta elämästä kirjoittaminen. Vastapaino 2020.

Eila Linnanmäki, Espanjantauti Suomessa – Influenssaepidemia 1918-1920. SKS 2020.

Petri Talvitie, Taistelu perintökirjasta. Talonpojat, aateli ja kruununtilojen perinnöksiostot 1700-luvun Suomessa ja Ruotsissa. SKS 2020.

Ere Nokkala, From Natural Law to Political Economy: J.H.G von Justi on State, Commerce and International Order. LIT Verlag 2019.

Maiju Wuokko et.al. (toim.), Loputtomat kihlajaiset. Yritykset ja kolmikantakorporatismi Suomessa 1940-2020. Siltala 2020.

Marko Lamberg, Noitaäiti. Malin Matsintyttären tarina. SKS 2019.

Arto Jokinen, Markku Soikkeli ja Ville Kivimäki (toim.) Isänmaan miehet— Maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa. Vastapaino 2019.

Ilkka Kauppinen, Miikka Pyykkönen & Olli-Pekka Moisio, 1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria. Gaudeamus 2019.

Listalla olevien kirjojen lisäksi voit oikein hyvin myös itse ehdottaa toimitukselle kirjaa arvosteltavaksi.

Kirja-arvostelun pituus on 4000-10 000 merkkiä (välilyönteineen). Kirjoitusohjeita löytyy myös Historiallisen Aikakauskirjan kotisivuilta osoitteesta: https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/kirjoitusohjeet/#kirjaarviot

Mahdollisissa kysymyksissä voit myös ottaa yhteyttä kirja-arvosteluista vastaavaan toimittajaan ().

Arviointitehtävät jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu arvioijaksi lähettämällä yhteinen sähköposti kirja-arvostelujen toimittajalle ja päätoimittajalle . Sähköpostissa ilmoitat teoksen, jonka haluat arvioida sekä affiliaatiosi. Huomaathan ystävällisesti, että arviokappaleita on tarjolla yksi arvioijaa kohden.

Haku on auki 31.8. 2020 asti.

Valmiiden kirja-arvioiden palauttamisen deadline numeron 1/2021 osalta: 15.1.2021 Valmiiden kirja-arvioiden palauttamisen deadline numeron 2/2021 osalta: 16.4.2021