Työpaikkailmoitus

Kirjastonhoitaja Työväenliikkeen kirjastoon

Työväenliikkeen kirjasto on Työväenperinne – Arbetartradition ry:n ylläpitämä työelämään ja yhteiskuntaan, työväentutkimukseen, -historiaan ja työväenkulttuuriin erikoistunut tieteellinen kirjasto, joka on avoin kaikille. Työväenliikkeen kirjasto kuuluu Helsingin yliopiston Helka-kirjastojen yhteenliittymään ja on mukana kansallisissa kirjastojärjestelmissä ja tietokannoissa.

Haemme vakinaista kirjastonhoitajaa 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Toimenkuvaan kuuluu päävastuu kokoelmatyöstä, osallistuminen asiakas- ja sidosryhmätyöhön, tietopalveluihin, kirjastopalveluiden esittelyyn ja tapahtumien järjestämiseen sekä hallinnollisiin tehtäviin. Tehtävään sisältyy iltavuoroja. Kirjastonhoitaja vastaa yhdessä muun henkilökunnan kanssa metatietojen tuotannosta kansallisiin kirjastotietokantoihin. Hän osallistuu myös muihin kirjaston tehtäviin, kuten asiakaspalveluun, aineiston hankintaan ja kausijulkaisujen ja sähköisten aineistojen hallintaan. Tehtävissään hän toimii yhteistyössä muiden kirjastojen ja sidosryhmien kanssa ja ohjaa projektityöntekijöitä ja harjoittelijoita. Työyhteisössä hän osallistuu toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kirjastonhoitajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittäviä tieteellisiä kirjastoalan ja informaatiotutkimuksen opintoja sekä kirjastojärjestelmien tuntemusta. Tehtävässä suoriutuminen edellyttää kansainvälisten kirjastoaineistojen kuvailustandardien ja -sääntöjen tuntemusta sekä hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja. Hakijalta edellytetään hyvää osaamista suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Muu kielitaito on eduksi. Myös työkokemus tieteellisessä kirjastossa ja työväenliikkeen tuntemus ovat eduksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy ARKI-palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti sijoittuen vaativuustasolle 8. Tehtäväkohtaisen palkan (2944,76 €) lisäksi voi saada henkilökohtaista palkanosaa palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Hakemukset pyydetään lähettämään 16.8.2019 mennessä osoitteeseen:

Työväenperinne ry / Työväenliikkeen kirjasto
kirjastonjohtaja Tuija Siimes
Sörnäisten rantatie 25 A 1
00500 HELSINKI

tai sähköpostitse osoitteeseen . Lisätietoja tehtävästä antaa kirjastonjohtaja Tuija Siimes.