Artikkelipyyntö

Kirjoittajakutsu. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2019. Teema: Urheilun kriisit

Kirjoittajakutsu. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2019. Teema: Urheilun kriisit

Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja on Julkaisufoorumin luokituksessa 1. tason tieteellinen aikakauskirja, joka julkaisee referee-artikkeleita, katsausartikkeleita ja kirja-arvosteluja sekä konferenssiraportteja. Julkaisu pyrkii välittämään uusia ja ajankohtaisia tutkimussuuntauksia ja -kysymyksiä urheilu- ja liikuntahistorian alalla. Vuosikirjan kaikki referee-artikkelit julkaistaan open access periaatteella vuoden embargolla seuran sivuilla www.suhs.fi.

Vuosikirja kutsuu kaikkia humanististen-, yhteiskunta- ja liikuntatieteiden tutkijoita tarjoamaan artikkeleita vuoden 2019 vuosikirjaan, jonka teema on ”Urheilun kriisit”. Vuosikirja julkaistaan tammikuussa 2020, ja sen toimittavat Heikki Roiko-Jokela ja Antero Holmila.

Urheilun kriisit tai kriisit urheilussa on laajasti määritelty. Se voi käsittää niin yksilöllistä perspektiiviä kuin urheilun globaaleja rakenteita. Kriisi voi tarkoittaa esimerkiksi yksilötason henkilökohtaista kokemusta tai lajissa tapahtuvia haasteita ja muutoksia, vaikka sääntömuutosten seurauksena. Kriisit voivat myös kohdata seuroja, lajiliitoja tai muita vastaavia järjestöjä. Urheilun kriisit voivat olla kansallisia ja/tai kansainvälisiä kohdistuen diplomatiaan, politiikkaan, talouteen tai kulttuuriin. Vuosikirjan 2019 tavoitteena on nostaa esille urheilun kriisejä ja niiden läpäisemiä epävarmuustekijöitä, muutosta ja muutoksiin reagointia sekä niiden hallintaa laajasti ja moniäänisesti, niin aineistojen, menetelmien kuin näkökulmien osalta.

Artikkelin kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään lähettämään enintään 2000 merkin mittainen abstrakti 30.6.2019 mennessä vuosikirjan toimittajille ( ja ). Lopulliset vertaisarvioon tarkoitetut artikkelit on lähetettävä 4.11.2019 mennessä. Mikäli haluat kirjoittaa vertaisarvioimattoman katsausartikkelin, niin ilmoitathan siitä toimittajille.

Tarjottavat tekstit voivat olla suomen lisäksi englanniksi tai ruotsiksi. Artikkelien minimipituus on n.9 liuskaa (25 000 merkkiä) ja maksimimitta on 16 liuskaa (40 000 merkkiä) viitteineen. Lisäksi kirjoittajilta pyydetään englanninkielinen summary (max. 2500 merkkiä). Jos artikkeli kirjoitetaan muilla hyväksyttävillä kielillä, on mukaan liitettävä suomenkielinen tiivistelmä. Yksityiskohtaiset kirjoitus- ja viittausohjeet on saatavissa Vuosikirjan toimittajilta.