Artikkelipyyntö

Kirjoituskutsu Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimen numerot 2 ja 3/2019

Kutsumme kirjoittajia Avaimen vuoden 2019 toiseen ja kolmanteen numeroon. Näillä numeroilla ei ole erityisiä teemoja. Toivotamme tervetulleiksi kirjallisuudentutkimukseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita sekä muita kirjallisuutta ja kirjallista elämää käsitteleviä esseitä, katsauksia, puheenvuoroja, haastatteluja ja kirja-arvosteluja. Arvosteluja toivomme niin kotimaisesta kuin ulkomaisesta tutkimuskirjallisuudesta tai muusta kirjallisuustieteellisestä julkaisusta. 

Refereeartikkeleiksi tarkoitetut käsikirjoitukset ovat pituudeltaan 20 000–40 000 merkkiä välilyönteineen. Kirja-arvostelujen ohjepituus on 5000–7000 merkkiä välilyönteineen. Katsauksien, esseiden ja muiden vapaamuotoisempien kirjoitusten laajuudesta sovitaan päätoimittajien kanssa.

Ehdotukset refereeartikkeleiksi lähetetään valmiin käsikirjoituksen muodossa, ei abstraktimuotoisena. Ehdotukset esseiden, katsausten, arvostelujen ja haastattelujen aiheista voivat olla vapaamuotoisempia.

Numeron 2/2019 artikkelimuotoisten ehdotusten deadline on 25.3.2019. Muiden kirjoitusten toimitusaikataulusta sovitaan erikseen päätoimittajien kanssa, mutta niiden deadline on 15.4.2019.

Numeron 3/2019 artikkelimuotoisten ehdotusten deadline on 10.6.2019. Muiden kirjoitusten toimitusaikataulusta sovitaan erikseen päätoimittajien kanssa, mutta niiden deadline on 15.8.2019.

Otamme myös jatkuvasti vastaan artikkeleihin, arvosteluihin ja muihin teksteihin liittyviä julkaisuehdotuksia seuraavia numeroita ennakoivasti.

Avain.

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti käyttää digitaalista OJS-julkaisujärjestelmää journal.fi. Järjestelmää käytetään myös lehden toimitustyössä. Pyydämme lehden lukijoita ja kirjoittajia kirjautumaan järjestelmään journal.fi-sivuston kautta ja tarjoamaan artikkeleita, arvosteluja ja muita puheenvuoroja sen kautta. Mikäli kirjautumisessa on ongelmia, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä toimitussihteeriin (sihteeri.kts_at_gmail.com).

Kirjoituksia koskevissa muissa kysymyksissä ottakaa yhteyttä päätoimittajiin:

joel.kuortti_at_utu.fi ja anna-leena.toivanen_at_uliege.be

Avaimen ohjeet kirjoittajille löytyvät lehden journal.fi-sivuilta:

https://journal.fi/avain/about/submissions.