Työpaikkailmoitus

Kirjoitusviestinnän osa-aikainen tuntiopettaja

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus (movi.jyu.fi/fi) järjestää perustutkintojen edellyttämät viestintä- ja kieliopinnot yliopiston kaikille opiskelijoille sekä viestintä- ja kielikoulutusta jatko-opiskelijoille ja yliopiston henkilökunnalle.

Etsimme nyt kirjoitusviestinnän osa-aikaista tuntiopettajaa, joka voisi aloittaa opetustyöt mahdollisimman pian.

Kirjoitusviestinnän tuntiopettajan tehtävä painottuu kirjoittamisen opetukseen perustutkinto-opiskelijoille uusimuotoisissa viestintä- ja kieliopinnoissa (UVK). UVK-opinnoissa opetustyötä tehdään monikielisissä tiimeissä, yhteistyössä muiden Movin opettajien sekä yliopiston eri laitosten henkilökunnan kanssa.

Työssä eduksi ovat  itsenäinen työote sekä hyvät tiimityö-, vuorovaikutus- ja organisointitaidot sekä laaja-alainen näkemys kirjoittamisesta ja sen ohjaamisesta. Tehtävän saaminen edellyttää kiinnostusta yliopistotasoiseen kirjoitusviestinnän opetukseen sekä suomen kielen aineopintoja ja pedagogista koulutusta.

Opetustehtävä on sivutoiminen, joten sen ohella on mahdollista esimerkiksi kirjoittaa maisterintutkielmaa tai väitöskirjaa.

Tehtävää haetaan avoimella hakemuksella. Kohdenna hakemus niin, että siitä selviävät ansiosi nimenomaan haettavan tehtävän näkökulmasta. Liitä mukaan ansioluettelo sekä tieto siitä, minkä verran opetusta voisit ottaa ja milloin voisit aloittaa. Halutessasi voit lähettää itsestäsi näiden lisäksi myös videoesittelyn.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse kirjoitusviestinnän opettaja Elina Jokiselle () sekä koulutussuunnittelija Saara Vuolteelle () Nämä henkilöt antavat myös lisätietoa tehtävästä.

Tehtävä täytetään, kun sopiva hakija löytyy.

Lisätietoa UVK-opinnoista: https://movi.jyu.fi/fi/kehittamistyo/uusimuotoiset-viestinta-ja-kieliopinnot

Lisätietoa kirjoitusviestinnän opetuksesta: https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kirjoitusviestinta