Tutkimuspyyntö

Kokemuksia siirtomaista Suomessa -muistitietokeruu

Suomalaisten menneisyys kietoutuu muihin maihin ja kansoihin – aina kaukaisimpia maailmankolkkia myöten. Euroopan ulkopuolisia, usein siirtomaavallan alaisia alueita koskevaa tietoa päätyi Suomeen esimerkiksi lehtien, kirjojen, karttojen, mainosten sekä maailmaa kiertäneiden kertomusten välityksellä.

Keräämme omakohtaisia kertomuksia ja muistoja siitä, miten Euroopan siirtomaat ja kolonialismi näkyivät suomalaisessa arjessa 1900-luvulla. Toivomme myös aihepiiriin liittyviä valokuvia.

Muistitietokeruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhdessä Turun yliopiston kolonialismin historian tutkijaryhmän kanssa. Keruu on avoinna 31.5.2021 asti.