Työpaikkailmoitus

Kokoelma-amanuenssin sijainen Siidaan

Saamelaismuseo Siida on Suomen saamelaisten kansallismuseo ja valtakunnallinen erikoismuseo

Saamelaismuseo hakee kokoelma-amanuenssin sijaista ajalle 1.1.-22.3.2015, sijaisuus jatkuu mahdollisesti pitempään. 

Kokoelma-amanuenssin vastuulla on Saamelaismuseon kokoelmien hoito. Työhön kuuluu kokoelmien suunnitelmallinen kartutus ja ylläpito, luettelointi ja tutkimus sekä kokoelmia koskeva tietopalvelu ja asiakaspalvelu.

Amanuenssi on Saamelaismuseon kokoelmahallintaohjelman pääkäyttäjä. Amanuenssi vastaa museon kokoelmahallintaohjelman ajantasaisuudesta, luettelointistandardeista ja museon kokoelmatietokantojen turvallisuudesta ja säilyvyydestä. Amanuenssin tehtävänkuvaan kuuluu ajoittain myös näyttelyiden, oppimateriaalin ja julkaisujen valmisteluun liittyviä tehtäviä.

 

Amanuenssin kelpoisuusvaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto, perehtyneisyys saamelaiskulttuuriin ja museoalaan. Arvostamme museoalan työkokemusta sekä viestintä- ja sosiaalisia taitoja. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.

 

Kirjalliset hakemukset 28.11.2014 klo 16.15 mennessä osoitteeseen: Rekrytointi, Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää joko cv tai riittävät todistusjäljennökset.

 

Tiedusteluihin vastaa Saamelaismuseon museonjohtajan sijainen Sari Valkonen, 040-767 1052 

 

Sámemusea Siida lea Suoma sámiid álbmotmusea ja riikkadási spesiálamusea

Mii lea ohcamin čoakkáldatamanuenssa sadjásačča áigodahkii 1.1.-22.3.2015, sadjásašvuohta sáhttá bistit guhkitge

Čoakkáldatamanuensa galgá dikšut Sámemusea čoakkáldagaid. Bargui gullá čoakkáldagaid plánavuloš gártadeapmi ja doalaheapmi, inventeren ja dutkan sihke čoakkáldagaide guoskevaš diehtobálvalus, áššehasbálvalus, rávvendoaibma ja čoakkáldagaid birra dieđiheapmi. 

Amanuensa lea Sámemusea čoakkáldatstivrenprográmma váldogeavaheaddji. Amanuensa vástida musea čoakkáldatstivrenprográmma áiggedásisdoallamis, inventerenstandárddain ja musea čoakkáldatdiehtovuođuid dorvvolašvuođas ja seailumis.  Amanuenssa bargguide gullet gaskkohagaid maiddái čájáhusaid, oahpponeavvuid ja prentosiid válmmaštallandoaimmat. 

Amanuenssa gelbbolašvuođagáibádussan leat alit allaskuvladutkkus dahje allaskuvladutkkus ja hárjánupmi sámekultuvrii ja museasuorgái. Mii atnit árvvus museasuorggi bargohárjánumi sihke gulahallan- ja sosiálalaš dáidduid. Sámegiela máhttu lohkkojuvvo ánsun.

Čálalaš ohcamušat 28.11.2014 16.15 rádjai čujuhussii: Rekrytointi, Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari. Friddjahápmásaš ohcamuššii galgá laktit juogo ánsologahallama (CV) dahje doarvái vuđolaš duođaštusmildosiid.

 

 

Diđoštallamiidda vástida Sámemusea museahoavdda sadjásaš Sari Valkonen, 040-767 1052.