Työpaikkailmoitus

Kokoelmatyötä Kolarin kotiseutumuseolla

Kolarin kunnan kotiseutumuseolle haetaan määräaikaista luetteloijaa täydentämään paikallisen kulttuurihistoriallisen kokoelman digitointia, kehittämään varastointia sekä edistämään aineiston saavutettavuutta. Kokoelma käsittää ulkomuseon suuret maa- ja metsätalousesineet, sisävaraston pienesineistöä ja kalusteita sekä valokuvia, arkistoaineistoa ja kirjoja. Työsuhteen kesto on noin 2,5 kuukautta. Työ tulisi aloittaa 3.6. – 5.8.2019 välisenä aikana. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Hakijoilta edellytetään museoalan yliopisto-opintoja. Kokemus esineiden digitaalisesta luetteloinnista ja valokuvauksesta katsotaan eduksi. Työntekijää avustetaan asuntojärjestelyissä.

Hakemukset otetaan vastaan sähköisesti osoitteeseen 21.5.2019 mennessä.

Lisätietoja museoamanuenssi Hilkka Oksalalta p. 040 489 5316 tai maakuntamuseotutkija Teija Ylimartimolta p.  040 630 8816.

Asiointiosoite:
Kolarin kunnan kotiseutumuseo
c/o Kirjasto
Isopalontie 2
95900 KOLARI