Työpaikkailmoitus

Kokoelmista vastaavaa intendentti RIISA

Suomen ortodoksinen kirkkomuseo RIISA hakee kokoelmista vastaavaa intendenttiä toistaiseksi voimassa olevaan toimeen 1.5.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kuopiossa sijaitseva RIISA on maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä erikoismuseo, jolla on kansallinen kulttuuritehtävä. Museo vastaa Suomen ortodoksisen kirkon aineellisen, aineettoman ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentamisesta, säilyttämisestä, esilläpidosta, tutkimisesta ja tulkitsemisesta. RIISAa hallinnoi ja ylläpitää Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö.

RIISA on aktiivinen kulttuuritoimija, joka tarjoaa Pyhyyden portailla -kokoelmanäyttelyn ja erikoisnäyttelyiden lisäksi erilaisia tapahtumia kaikenikäisille museovieraille sekä monipuolista kulttuurikasvatusta päiväkodeille ja kouluille.

Säätiön hallussa ja omistuksessa olevat kokoelmat koostuvat Laatokan Valamon luostarin Muinaismuistokokoelman sekä Karjalasta ja Petsamosta evakuoitujen luostareiden ja seurakuntien aineistosta, yksityisten ja yhteisöjen lahjoituksista, talletuksista ja kokoelma-ostoista. Kokoelmiin kuuluu ikoneita, sakraaliesineitä, tekstiilejä, valokuvia, käsikirjoituksia, vanhoja käsikirjoja ja keisareiden luostareille tekemiä lahjoituksia. Kokoelmien vanhimmat esineet ajoittuvat 1100-luvulle.

Intendentti

Intendentti vastaa liturgisesti sekä taide- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kokoelmien hoidosta, hallinnasta ja kartunnasta. Tehtävään kuuluu sähköisen kokoelmanhallinnan ja kokoelmatoiminnan kehittäminen.

Intendentti toimii alansa asiantuntijana ja vastaa osaltaan tutkimuspalvelusta ja julkaisutoiminnasta. Intendentin toimeen kuuluu näyttelytoiminnasta vastaaminen ja osallistuminen museon kulttuurikasvatukseen. Intendentti toimii myös johtajan sijaisena.

Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, joka sisältää syventävät opinnot soveltuvassa museoaineessa (historia, taidehistoria, kansatiede, museologia tai arkeologia) sekä opintoja museologiassa. Edellytämme museoalan työkokemusta, ortodoksisuuden tuntemusta sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito on eduksi. Ansioiksi katsotaan kokemus tiedonhallinnan ja johtamisen tehtävistä. Arvostamme oma-aloitteisuutta, valmiutta oppia uutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

RIISA noudattaa Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta, ja koeaika on 4 kuukautta. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään III. Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo lähetetään 31.3.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen .

Lisätietoa: johtaja Teresa Töntsi p. 040 865 0741 ja säätiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Hanka p. 0400 347417.

Terveisin | Best Regards

Teresa Töntsi
Johtaja | Director
Phone: +358 40 865 0741
Email:
www.riisa.fi

RIISA – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo
RIISA – Orthodox Church Museum of Finland
Karjalankatu 1, FI-70110 Kuopio, Finland
Facebook: riisamuseum I Instagram: riisamuseum