Artikkelipyyntö

Konepajojen historiaa käsittelevä teemanumero Tekniikan Waiheita -lehdessä

Tekniikan Waiheita on vertaisarvioitu, suomalaista tekniikan ja teollisuuden historiaa käsittelevä tieteellinen lehti. Pyydämme nyt konepajojen historiaa tutkivilta artikkeleita tai katsauksia vuoden 2016 viimeiseen, neljänteen numeroon. Kirjoitusesityksiä toivomme jätettäväksi lehden päätoimittajalle, Tiina Männistö-Funkille elokuun loppuun mennessä. Vertaisarvioitavien artikkelien käsikirjoituksen eräpäivä on syyskuun lopussa.

Kirjoitukset voivat käsitellä aihetta monipuolisesti. Konepajojen, metalli- ja teknologiateollisuuden kehitys liittyy merkittävällä tavalla teollistumisen ja nykyaikaisten yhteiskuntien kehitykseen. Olemme erityisesti kiinnostuneita siitä, mikä rooli konepajoilla on ollut teollistumisessa ja yhteiskunnan kehityksessä, millaisia merkityksiä alalle on eri aikoina annettu, sekä miten konepajatyön arki ja sitä koskevat käsitykset ovat ajan kuluessa muuttuneet.

Tekniikan Waiheita -lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa. Suuremmat artikkelit ovat pääasiassa olleet alan päätoimisten tutkijoiden tai alan opiskelijoiden kirjoittamia tutkimuksia tai tiedonantoja. Aiheet ovat liikkuneet työväenkulttuurista yksittäisten innovaatioiden tai laajojen teknologiajärjestelmien kehityksen historiaan ja teollisuuslaitosten menneisyyden kuvaukseen.

Yleiset ohjeet kirjoittajille löytyvät osoitteesta:
http://www.ths.fi/ohjeet.htm

Tekniikan Waiheiden toimituksen yhteystiedot:
http://www.ths.fi/toimitus.htm