Työpaikkailmoitus

Konservaattori Kymenlaakson museoon

Kymenlaakson museo hakee konservaattoria vakituiseen työsuhteeseen 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kymenlaakson museo on alueellinen vastuumuseo, joka sijaitsee Kotkan Kantasatamassa Merikeskus Vellamossa. Esinekokoelmien laajuus on noin 35 000 objektia ja ne painottuvat 1900-lukuun ja teolliseen kulttuuriperintöön. Museo huolehtii myös Kotkan kaupungin kuvataidekokoelmasta. Konservaattorin pääasiallinen työpaikka sijaitsee erillisessä kokoelmakeskuksessa, jossa on tilat esinekokoelmien konservointia, luettelointia ja säilytystä varten. Tehtävänkuvaan kuuluu myös työskentelyä Merikeskus Vellamossa ja tarvittaessa asiakaskäyntejä.

Konservaattorin tehtävinä on oman erikoisalansa käytännön konservointi ja muun konservoinnin teettäminen ostopalveluna tarpeen mukaan, ennaltaehkäisevä konservointi kaikkien kokoelmien osalta, kokoelmakeskuksen ylläpito- ja kehittämistyö ja muu esinekokoelmatyö osana kokoelmatiimiä ja näyttelyiden teknisen toteutuksen suunnitteluun osallistuminen. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen museon digitaaliseen ja muuhun viestintään oman erikoisalansa näkökulmasta.

Edellytämme sinulta konservaattori (AMK) -tutkintoa tai vastaavaa ulkomaista koulutusta sekä riittävää kokemusta konservaattorin työstä. Toivomme, että sinulla on kokemusta museoiden esinekokoelmatyöstä, esinevalokuvauksesta ja museotietojärjestelmien käytöstä. Museologian opinnot ovat hyödyksi tehtävän suorittamisessa. Arvostamme organisointikykyä, itsenäistä ja aktiivista työotetta sekä mielenkiintoa digitaaliseen viestintään. Työ vaatii myös kykyä sopeutua ajoittaiseen yksintyöskentelyyn.

Työ on kokopäiväinen, työaika 36 h 15 min viikossa. Tutkinto- ja työtodistukset sekä CV pyydetään haastatteluun kutsutuilta. Palkkaus KVTES:n mukainen, tehtäväkohtainen palkka 2530,92 €/kk.

Työsuhteeseen sovelletaan kuuden (6) kk:n pituista koeaikaa. Tehtävään valitun edellytetään ennen valinnan vahvistamista toimittavan työnantajalle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti kirjautumalla sähköiseen rekrytointijärjestelmäämme Internetissä osoitteessa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/konservaattori-382079/