Työpaikkailmoitus

Korjausrakentamisneuvoja/perinnerakennusmestari Hämeenlinnan kaupunginmuseoon

Tule töihin Hämeenlinnaan. Hämeenlinna on historiaansa arvostava aktiivinen 68 000 asukkaan maakuntakeskus Suomen parhaimmalla paikalla. Täällä on kaunis luonto, loistavat harrastusmahdollisuudet, lyhyet työmatkat ja hyvät henkilöstöedut. Hämeenlinnan kaupunki on savuton työpaikka.

Hämeenlinnan kaupunginmuseo toimii vuoden 2020 alusta Kanta-Hämeen alueellisena vastuumuseona. Museoon perustetaan kulttuuriympäristötiimi, johon palkataan rakennustutkija, arkeologi ja korjausrakentamiseen erikoistunut asiantuntija.

Korjausrakentamisneuvojan/perinnerakennusmestarin tehtäviin kuuluu antaa neuvontaa ja asiantuntija-apua rakennusten korjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennuskorjausneuvoja palvelee rakennusten tutkimukseen, käyttöön ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä sekä osallistuu valvonta- ja neuvontatyöhön korjaustöiden ja avustusten myöntämisen yhteydessä. Työnkuvaan voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava tutkinto tai teknikon tai rakennusmestarin tutkinto tai soveltuva erikoisammattitutkinto. Kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi riittävä kokemus entistävästä korjausrakentamisesta, restauroinnista ja niiden suunnittelusta. Eduksi lasketaan myös rakennustekniikoiden ja –välineiden tuntemus sekä kyky havainnollistaa korjaustapoja. Eduksi lasketaan niin ikään uudemman, modernin ajan rakennuskannan ja sen erityispiirteiden tuntemus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää alan työkokemusta, kielitaitoa ja neuvottelutaitoja, erinomaisia sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia tiimissä ja verkostoissa. Alan tietojärjestelmien tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävässä vaaditaan ajokortti. Tehtävien hoito vaatii oman auton käyttöä työtehtävissä.

 

Lisätietoja antaa:

museonjohtaja Tuulia Tuomi 12.9.2019 alkaen puhelimitse 03-621 2840 tai sähköpostitse

Toimet täytetään 1.1.2020 alkaen mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Hämeenlinnan kaupunginmuseolle alueellisen vastuumuseon aseman. Toimet ovat kokopäiväisiä ja vakinaisia. Koeaika on 6 kuukautta. Hakeminen tehtäviin tapahtuu www.sarastiarekry.fi-palvelun kautta. Haku päättyy 20.9.2019 klo 15:00.

Toimeen valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Hämeenlinnan kaupunginmuseo
Raatihuoneenkatu 8 A

13100 Hämeenlinna