Työpaikkailmoitus

Korkeakouluharjoittelija Museoviraston Kuvakokoelmat -yksikköön

Museoviraston Kuvakokoelmat -yksikkö hakee korkeakouluharjoittelijaa 2-3 kuukaudeksi kokoelmien hallintaan, järjestämiseen ja luettelointiin liittyviin tehtäviin.

Museoviraston Kuvakokoelmat ovat osa Suomen kansallista kulttuuriperintöä ja kansallisomaisuutta, jonka avulla kerrotaan menneisyydestä ja luodaan tulkintoja historiasta. Museoviraston Kuvakokoelmat tallentaa, hoitaa, tutkii ja tuo yhteiseen käyttöön kulttuurihistoriallisia, kansatieteellisiä, rakennushistoriallisia ja journalistisia kuva-aineistoja. Yhteensä Suomen suurimmissa historiallisen kuvan kokoelmissa on noin 15 miljoonaa eri tekniikoin valmistettua kuvaa 1500-luvulta tähän päivään.

Korkeakouluharjoittelijan tehtävät liittyvät eri kokoelmien järjestämiseen, otosten tekemiseen ja luettelointiin kokoelmahallintajärjestelmään. Harjoitteluun voi kuulua myös kokoelmien asiakaspalvelua ja viestintää.

Kuvakokoelmien toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Sturenkatu 2a sekä Vantaalla, Kanervantie 6. Harjoittelu voi sisältää työskentelyä molemmissa toimipisteissä.

Harjoittelijalta toivomme:

–          Kiinnostusta kuvallista kulttuuriperintöä kohtaan sekä alaan liittyviä korkeakouluopintoja. Parhaat edellytykset harjoitteluun antaa esimerkiksi historian, kansatieteen, kulttuurien tutkimuksen pitkälle edenneet korkeakouluopinnot. Museologian opinnot ovat eduksi.

–          erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin riittävää taitoa, muu kielitaito on eduksi

–          hyviä asiakaspalvelu- ja viestintätaitoja

–          reipasta ja itsenäistä työotetta
Ajankohta ja kesto: Harjoittelun optimiaika on kevät 2017 ja viimeistään kesä 2017 ja kesto 2 – 3 kuukautta riippuen mahdollisesta oppilaitoksen tuesta harjoitteluun. Ensisijaisesti toivomme hakijoita, joilla on oppilaitoksen tuki harjoitteluun. Myös muut hakijat huomioidaan.

Työaika: virastotyöaika, 36,45 h viikossa. Museoviraston saldo-, liukuma- ja vastaavat työaikakäytännöt käytössä.

Palkkaus: 1300 euroa/kk

Harjoittelijoiden määrä: 2

Viimeinen hakupäivä: 24.3.2017

Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen, <mailto:>, aihekenttään: Kuvakokoelmat korkeakouluharjoittelija 2017

Lisätietoja:

yli-intendentti Ismo Malinen, Museoviraston Kuvakokoelmat

029533 6382

http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/kuvakokoelmat