Työpaikkailmoitus

Kulttuurihistorian yliopistonlehtori, Turun yliopisto

Kulttuurihistorian yliopistonlehtori
 

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana kulttuurihistorian oppiaineen yliopistonlehtorin työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu laaja opetusvastuu, johon sisältyy opetusta perustutkintotasolla, laajojen opetuskurssien vetäminen, koulutuksen kehittäminen sekä oppiainevastuuta erikseen sovittavalla tavalla. Tehtäviin kuuluu myös jatkokoulutukseen osallistuminen, tutkijaseminaarin koordinointityö sekä tutkimushankkeiden ideointi ja valmistelu. Yliopistonlehtorilta edellytetään myös yliopistohallinnollisia tehtäviä ja tieteellisen tutkimustyön tekemistä.

Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.

Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 5 – 7 mukaista palkkausta, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2840,64–3 819,56 euroa kuukaudessa. Lisäksi tehtävään kuuluu henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee jättää viimeistään tiistaina 28.4.2015 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo, akateeminen portfolio ja noin viiden sivun mittainen tutkimussuunnitelma. Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tiedekunta/ura/Sivut/home.aspx

Lisätietoja tehtävästä antaa kulttuurihistorian professori Hannu Salmi, sähköposti: hannu.salmi(at)utu.fi, puh. 02 333 5220.

Tiedusteluihin vastaa laitoshallintopäällikkö Katariina Teräs, sähköposti: hkt-kanslia(at)lists.utu.fi, puh. 02 333 8130 tai hallintosihteeri Tiina Nyberg, sähköposti: hkt-kanslia(at)lists.utu.fi, puh. 02 333 5210.