Artikkelipyyntö

Kuriositeettikabi.net hakee artikkeleita teemalla digitaalisuus museoissa

Kuriositeettikabi.net hakee artikkeleita kevään numeroon teemalla digitaalisuus museoissa. Deadline artikkeleille on 14.4.2021.

Kuluneen vuoden aikana museot on monin paikoin voinut saavuttaa ainoastaan virtuaalisesti. Halu tarjota museokokemuksia etänä on tuonut vaihtoehdoksi digimuseot, virtuaaliopastukset ja lukuisia muita digitaalisia palveluita. Pandemia on kiihdyttänyt kehitystä, mutta kyse on myös pidemmän ajan ilmiöstä.

Miten digitaalisuuden kasvaminen vaikuttaa museotyöhön? entä kävijäkokemukseen? Näkyykö digisisältöjen kasvu ja uusien muotojen kehittäminen kävijäryhmissä, ovatko ne mahdollistaneet jopa uusien kävijäryhmien tavoittamisen? Kuinka digitaalisuus muuttaa museoiden monia rooleja ja vaikuttaa museoiden saavutettavuuteen?  Minkälaisia hyötyjä digitaalisuus museoissa tarjoaa? Voiko sillä olla haittoja?  Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia virtuaalikierroksista käyttäjän tai suunnittelijan näkökulmasta? Haluaisitko kertoa jotain muuta aiheesta tai aiheen vierestä?

Teema on suuntaa-antava ja aiheita myös teeman ulkopuolelta voi tarjota. Esimerkkejä lehteen sopivista kirjoituksista ovat arvostelut erilaisista museoista ja näyttelyistä, lyhennelmät tieteellisistä artikkeleista tai kannanotot museoalan ajankohtaisiin aiheisiin.

Kuriositeettikabi.net on Turun yliopiston ja Åbo Akademin museologian ainejärjestön, Museion ry:n, ylläpitämä verkkolehti, joka käsittelee kaikkea museomaailmaan liittyvää. Kuka tahansa on tervetullut kirjoittamaan lehteen! Kirjoittaa voi sekä suomeksi, että englanniksi.

Lehden suunnittelun kannalta toivomme, että artikkelien aiheista kerrotaan toimitukselle etukäteen.

 

Kuriositeettikabi.net is calling for papers for the spring issue. The theme is digitalisation in museums. Deadline for the issue is 14.4.2021.

During the past year, museums in many places have only been accessible virtually. The urge to offer museum experiences remotely has brought out digital museums, virtual tours and numerous other digital services as an option. The pandemic has accelerated this kind of development, but it is also a longer-term phenomenon.

How does the growth of digitalisation affect museum work? what about the visitor experience? Has digitalisation enabled new groups to discover museums? How does digitalisation revise the roles of museums and affect the accessibility of museums? What are the benefits of digitalisation in museums? Does it have any disadvantages? Do you have first-hand experiences of virtual tours from a user or designer perspective?

The theme for the issue is only a guideline, and you are more than welcome to offer articles outside the theme. For example articles that fit into the issue are summaries of scientific articles or reviews of different museums and exhibitions. You are also welcome to write a comment and take a stand in one current hot topic that is being discussed in the field.

Kuriositeettikabi.net is an online publication regarding museum studies and all museum related topics. It is published by Museion ry, the student association of museology at the University of Turku and at the Åbo Akademi. Anyone who is interested in museums is welcome to write an article for the issue. You may write in English or in Finnish.

We wish that the writers will be in contact with the editor beforehand and inform what they are going to write about as it helps with the planning of the issue.