Artikkelipyyntö

Kuriositeettikabi.netin kirjoittajakutsu: Museot ja kestävä kehitys

Kuriositeettikabi.net hakee artikkeleita syksyn numeroon teemalla Museot ja kestävä kehitys. Deadline artikkeleille on 19.11.2021.

Yksi museoiden ydintehtävistä on säilyttää pala menneisyyttä esineiden ja rakennusten muodossa tuleville sukupolville. Samaan aikaan yhteiskunnallisilta toimijoilta vaaditaan yhä enemmän vastuullisuutta ja ilmastotekoja. Uusimpien raporttien mukaan ilmasto lämpenee odotettua nopeammin ja ympäristömme muuttuu samalla. Globaalilla tasolla muutoksia pyritään hidastamaan ja pysäyttämään monin erilaisin toimin. Millainen rooli museoilla voisi tai pitäisi olla ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kestävän kehityksen saralla?

Oletko museoissa vieraillessasi nähnyt kestävän kehityksen teemoja käsitteleviä näyttelysisältöjä tai muita konkreettisia ilmastotekoja? Haluaisitko kertoa sen herättämistä ajatuksista? Ehkä sinulla on kestävään kehitykseen liittyvä idea, jonka haluaisit kertoa kaikille?

Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia siitä, kuinka kestävä kehitys on huomioitu museotyössä?  Haluaisitko kertoa, millaisia uusia käytäntöjä teidän museossanne otettu käyttöön viime vuosina, ja kuinka nämä ekoteot näkyvät arjessanne nyt ja tulevaisuudessa?

Teema on suuntaa antava ja aiheita voi tarjota myös teeman ulkopuolelta. Esimerkkejä lehteen sopivista kirjoituksista ovat arvostelut erilaisista museoista ja näyttelyistä, lyhennelmät tieteellisistä artikkeleista tai kannanotot museoalan ajankohtaisiin aiheisiin.

Kuriositeettikabi.net on Turun yliopiston ja Åbo Akademin museologian ainejärjestön, Museion ry:n, ylläpitämä verkkolehti, joka käsittelee kaikkea museomaailmaan liittyvää. Kuka tahansa on tervetullut kirjoittamaan lehteen! Kirjoittaa voi sekä suomeksi, että englanniksi.

Lehden suunnittelun kannalta toivomme, että artikkelien aiheista kerrotaan toimitukselle etukäteen.

Artikkelit ja yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen:

Lehteen voi tutustua osoitteessa:
http://kuriositeettikabi.net/

Tarkemmat kirjoitusohjeet löytyvät osoitteesta:
http://kuriositeettikabi.net/kirjoittajalle

***

Kuriositeettikabi.net is calling for papers for the autumn issue. The theme is museums and sustainability. Deadline for the issue is 19.11.2021.

Museums are supposed to preserve a piece of the past in the form of objects and buildings for the future generations. At the same time, social actors are called for responsibility and climate action. The newest researches are showing that the climate is warming faster than expected and our environment is changing at the same pace. At the global level, efforts are being made to slow down and halt changes through a wide range of measures. What kind of role could or should museums play in mitigating climate change and increasing sustainable development in society?

When visiting museums, have you seen exhibition content on sustainable development themes or other concrete climate actions? Would you like to share the thoughts that sustainability in museums have raised in your mind? Do you have an idea related to sustainable development that you would like to share with everyone?

Do you have personal experiences of sustainable development themes in your work environment? Would you like to tell us about new practices that have been introduced in your museum and how these eco-works show in your everyday life now and in the future?

The theme for the issue is only a guideline, and you are more than welcome to offer articles concerning other topics. For example, articles may be summaries of scientific articles or reviews of different museums and exhibitions. You are also welcome to write a comment and take a stand in some of the current hot topics that are being discussed in the field.

Kuriositeettikabi.net is an online publication regarding museum studies and all museum related topics. It is published by Museion ry, the student association of museology at the University of Turku and at the Åbo Akademi. Anyone who is interested in museums is welcome to write an article for the issue. You may write in English or in Finnish.

We wish that the writers will be in contact with the editor beforehand and inform what they are going to write about as it helps with the planning of the issue.

You can send finished articles, ideas of articles and contact the editors via e-mail:

You can read the older issues here:
ARKISTO | (kuriositeettikabi.net)

To find the more precise instructions on how to write an article, you can go here: http://kuriositeettikabi.net/writers-guide/