Tutkimuspyyntö

Kysely kulttuuriympäristöalan erikoistumiskoulutuksen tarpeista

Turun yliopiston maisemantutkimus koordinoi kulttuuriympäristöalan erikoistumiskoulutuksen kehittämishanketta. 
Kyselyllä kartoitetaan kulttuuriympäristöalan tämänhetkistä tilannetta, työelämän koulutustarpeita ja erikoistumiskoulutuksen päämääriä.

Kysely on osa laajempaa kulttuuriympäristöalan työelämän tarpeiden kartoitusta, joka liitetään yliopistojen keskinäiseen sopimukseen alan erikoistumiskoulutuksesta.

Linkki kyselyyn:
https://www.webropolsurveys.com/S/5CE893B56F3109BD.par

Toivomme vastauksia perjantaihin 13.1.2017 mennessä. 
Kyselylinkkiä saa jakaa eteenpäin.
Kiitämme vastauksista!