Artikkelipyyntö

Lähihistoria-lehti hakee artikkeleita, esseitä ja muita tekstejä

Joulukuussa 2022 ensimmäisen numeronsa julkaissut Lähihistoria-lehti hakee artikkeleita, esseitä ja muita tekstejä julkaistavaksi vuonna 2023. Vertaisarvioitavaksi tarkoitettuja tutkimusartikkeleita haemme erityisesti vuoden 2023 toiseen numeroon, jonka teema on avoin. Lähihistoriallisia esseitä, puheenvuoroja sekä katsausartikkeleita voi lähettää toimituksen arvioitavaksi myös vuoden 2023 ensimmäistä numeroa silmällä pitäen. Lisätietoa lehden osastoista löytyy täältä: https://lahihistoria.journal.fi/about

Lähihistoria on verkossa avoimesti ilmestyvä tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, esseitä, näkökulmia ja kirjallisuuskatsauksia lähihistorian ja lähitieteiden aloilta. Lehden julkaisukieliä ovat suomi ja englanti. Lähihistoria ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, mutta ”rolling publishing” -käytäntöä soveltaen artikkelit julkaistaan lehden journal.fi-verkkosivuilla sitä mukaa kuin ne valmistuvat. Samalla jokainen teksti kiinnitetään osaksi joko vuoden ensimmäistä tai toista numeroa.

Lehteä julkaisee Lähihistorian Tutkimuksen Seura, jonka tehtävänä on vaalia ja kehittää suomalaista lähihistoriallista tutkimusta ja tehdä sitä yhteiskunnassa tunnetuksi.

Lähihistorian ensimmäiseen numeroon voi tutustua osoitteessa

https://lahihistoria.journal.fi

Tekstejä koskevat tiedustelut pyydämme lähettämään sekä päätoimittajalle () että toimitussihteeri Maria Syväniemelle ().

Hyvää uutta vuotta 2023 toivottaen
Lähihistorian toimitus