Työpaikkailmoitus

Lehtorin toimi Suomen Rooman-instituutissa

Lehtorin toimi

Suomen Rooman-instituutissa

haettavana kaudelle 1.8.2016–31.7.2019

Suomen Rooman-instituutti, Villa Lante, on tieteellinen tutkimuslaitos, jonka keskeisiä aloja ovat historia, klassillinen filologia, arkeologia, taidehistoria, arkkitehtuuri sekä muut Rooman ja Italian kulttuuripiiriä käsittelevät alat. Instituutissa harjoitetaan näiden alojen opetusta ja tieteellistä tutkimusta. Instituutti toimii vahvassa vuorovaikutuksessa sekä kotimaisen että kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. Tieteellisen toiminnan lisäksi instituutissa toteutetaan monipuolista kulttuuriohjelmaa.

Instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi lehtorin toimen instituutissa. Toimi täytetään 1.8.2016 alkaen kolmeksi vuodeksi.

Lehtorin tehtäviin kuuluu harjoittaa omaa tieteellistä tutkimusta, antaa opetusta instituutissa järjestettävillä kursseilla, osallistua tieteellisen tutkimusryhmän opetukseen ja ohjaukseen sekä hoitaa muita instituutin toimintaan liittyviä tehtäviä. Lehtori toimii instituutin johtajan alaisena.

Tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa joltakin instituutin keskeiseltä tutkimusalalta, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä hyvää englannin ja italian kielen taitoa.

Valintaperusteina ovat tutkimussuunnitelman tieteellinen taso ja soveltuvuus instituutin tieteelliseen toimintaan, hakijan tieteelliset ja opetukselliset ansiot, yhteistyökyky, tutkimuskontaktit sekä kielitaito.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo julkaisuluetteloineen sekä työsuunnitelma. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksen yhteydessä myös palkkatoivomus.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava 31.8.2015 klo 16 mennessä sähköpostitse mieluiten pdf:nä säätiön hallituksen puheenjohtajalle, pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtoselle. Hallituksen puheenjohtaja vastaa myös mahdollisiin tiedusteluihin ( / +358 (0)405609879).

Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista: www.irfrome.org.