Työpaikkailmoitus

Maakunta-amanuenssin tehtävä Kainuun Museossa

Maakunta-amanuenssin tehtävä Kainuun Museossa 1.4.2018 alkaen

Tehtäväkuvaus:
Kainuun Museo toimii maakuntamuseona kahdeksan kunnan alueella. Maakunta-amanuenssille kuuluu alueellisen museotoiminnan keskinäisestä yhteistyöstä vastaaminen, paikallismuseoiden toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen sekä paikallismuseoiden avustusten käytön valvominen. Lisäksi maakunta-amanuenssi osallistuu muun muassa museon näyttelytoimintaan ja yleisötyöhön.

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja siinä noudatetaan toimistotyöaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Edellytämme:
Ylempää korkeakoulututkintoa, joka sisältää museoalaan liittyviä oppiaineita, työkokemusta museoalalta sekä ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Arvostamme:
Aloitteellisuutta, tietotekniikan taitoja, kykyä itsenäiseen työhön ja hyviä yhteistyötaitoja.

Muut tiedot:
Tehtävä vapautuu nykyisen maakunta-amanuenssin siirtyessä museoamanuenssin tehtävään. Tehtävän täyttämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon Kajaanin kaupungilta irtisanotut ja lomautetut työntekijät, mikäli he täyttävät tehtävän kelpoisuusehdot.

Lisätietoja:
Lisätietoja antaa museonjohtaja Antti Mäkinen puh. 0447100450, <mailto:>

Yleistä
Hakemukset pyydetään toimittamaan 12.2.2018 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteessa http://rekry.kainuu.fi/recruiting tai postitse osoitteella: Kainuun Museo, Asemakatu 4, 87100 Kajaani.