Työpaikkailmoitus

Maakuntamuseotutkija Länsi-Uudenmaan maakuntamuseoon

MAAKUNTAMUSEOTUTKIJA

 

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon toiminta-alueeseen kuuluu 8 kaupunkia ja kuntaa Länsi – Uudellamaalla Hangosta lännessä Kirkkonummelle idässä ja Karkkilaan pohjoisessa. Maakuntamuseo tekee tiivistä yhteistyötä alueen ammattimuseoiden kanssa.

Nyt museo hakee osaavaa maakuntamuseotutkijaa vakinaiseen työsuhteeseen vastaamaan alueellisesta toiminnasta.  Maakuntamuseotutkijan tehtäviin kuuluu koordinoida toiminta-alueen ammattimuseoiden välistä yhteistyötä, paikallismuseoiden toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen sekä paikallismuseoiden avustusten käytön valvominen.  Tutkija osallistuu museon näyttely- ja julkaisutoimintaan, yleisötapahtumien kuten seminaarien ja opetustilaisuuksien järjestelyihin sekä kulttuuriympäristötyöhön ja arkeologiseen toimintaan museolla.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa museoalan ylempää korkeakoulututkintoa, pääaineena joku seuraavista: arkeologia, historia, kulttuurihistoria, taidehistoria, kansatiede, folkloristiikka, museologia. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää organisointi- ja yhteistyökykyä, kykyä itsenäiseen toimintaan ja molempien kotimaisten kielten hyvää taitoa. Työkokemusta vastaavista tehtävistä museoissa painotetaan erityisesti.

Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Hakemukset careers.raasepori.fi – ohjelman kautta viimeistään keskiviikkona 28.2.2018 klo 16.00 mennessä.

Tiedusteluihin vastaa museonjohtaja Dan Lindholm puh. 0400 347 187 tai sähköpostitse

<mailto:>

 

 

LANDSKAPSMUSEIFORSKARE

 

Västra Nylands landskapsmuseums verksamhetsområde omfattar 8 städer och kommuner i västra Nyland från Hangö i väster till Kyrkslätt i öster och Högfors i norr. Landskapsmuseet samarbetar aktivt med de övriga proffsmuseerna i regionen.

 

Nu söker museet en kunnig landskapsmuseiforskare i ordinarie arbetsförhållande för att ansvara för den regionala verksamheten. Till landskapsmuseiforskarens uppgifter hör att koordinera samarbetet mellan de professionella museerna samt ge råd och stöda verksamheten samt övervaka beviljade understöd till de lokala hembygdsmuseerna inom verksamhetsområdet. Landskapsmuseiforskaren deltar i utställnings- och publikationsverksamheten, arrangerandet av seminarier- och skolningstillfällen samt i kulturmiljöarbetet och den arkeologiska verksamheten vid museet.

 

För uppgiften krävs högre högskolexamen vars huvudämne är något av följande ämnen; arkeologi, historia, kulturhistoria, konsthistoria, etnologi, folkloristik, museologi. Uppgiften kräver god organiserings- och samarbetsförmåga, förmåga till självständigt arbete samt goda kunskaper i båda inhemska språken. Arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter i museum betonas speciellt.

 

Lön och övriga avtalsvillkor enligt AKTA.

 

Ansökningarna senast onsdagen den 28.2.2018 kl. 16 via careers.raseborg.fi

På förfrågningar svarar museichef Dan Lindholm tfn. 0400 347 187   eller per e-post  <mailto:>