Työpaikkailmoitus

Määräaikainen näyttelyassistentti Amos Rexiin

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen näyttelyassistenttia

Amos Rexin ytimessä ovat kunnianhimoiset ja paikkasensitiiviset taidenäyttelyt. Haemme nyt näyttelytiimiimme määräaikaista näyttelyassistenttia.

Näyttelyassistenttina osallistut näyttelyidemme sisältöjen suunnitteluun ja tuottamiseen. Vastaat sovituista tuotantoalueista, kuten esimerkiksi näyttelyiden painotuotteiden tilaamisesta, tekstien editoimisesta ja teoslistojen laatimisesta sekä avustat museon kuraattoreita näyttelyihin liittyvissä erinäisissä tehtävissä.

Tehtävään tarvitset hyvää nykytaiteen ja taidekentän tuntemusta, kokemusta näyttelytoiminnan monista tehtävistä sekä halua kehittyä ja oppia uutta. Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Kerro mielellään muusta kielitaidostasi – arvostamme laajaa kielitaitoa osana monikielistä työyhteisöä ja kansainvälistä työympäristöä. Toivomme oma-aloitteista työotetta ja yhteistyön arvon ymmärrystä. Tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Tarjoamme sinulle monipuolisia työtehtäviä kansainvälisessä toimintaympäristössä, mahdollisuuden päästä tekemään näyttelyitä osana viisihenkistä kuratointitiimiämme. Työyhteisömme on innostuva, avarakatseinen, utelias ja täynnä monien eri osaamisalueiden asiantuntijoita. Amos Rexin koko henkilökuntaan kuuluu n. 100 ihmistä

Lähetä hakemuksesi ja CV:si viimeistään 29.5.2023 mennessä osoitteeseen .

Työsuhde on määräaikainen. Työn toivottu aloitusajankohta on elokuussa 2023 ja työsuhde kestää 31.10.2024 saakka.

Amos Rex on taidemuseo, jossa menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus kohtaavat. Historiallisen Lasipalatsin yhteydessä sijaitsevat maanalaiset näyttelytilat kaareutuvat kummuiksi aukion yläpuolelle kaupunkitilaan. Amos Rexin omistaa Föreningen Konstsamfundet.

/

Vi lediganslår en tidsbunden tjänst som utställningassistent

Kärnan i Amos Rex verksamhet är de ambitiösa och platskänsliga utställningarna. Nu söker vi en tillfällig utställningsassistent till vårt utställningsteam.

Utställningsassistenten deltar i planeringen och förverkligandet av utställningarnas innehåll. Du ansvarar för specifika delar av produktionen, som till exempel att beställa trycksaker, redigera texter och göra verkförteckningar. Dessutom assisterar du museets curatorer med olika uppgifter som har att göra med utställningarna.

För att utföra uppdraget behöver du god kännedom om konstfältet och samtidskonst, erfarenhet av utställningsverksamhetens olika uppgifter samt vilja att utvecklas och lära dig nya saker. Utmärkta kunskaper i finska är ett måste, och kunskaper i svenska är meriterande. Berätta gärna om dina övriga språkkunskaper – vår personal är mångspråkig och internationell, och vi uppskattar breda språkkunskaper. Vi önskar förmåga att ta initiativ i arbetet och förståelse för betydelsen av samarbete. Av den sökande förutsätter vi en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen.

Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter i en internationell arbetsgemenskap och en möjlighet att göra utställningar tillsammans med vårt curatorteam på fem personer. Vår personal är entusiastisk, vidsynt, nyfiken och full av experter inom olika kompetensområden. Till Amos Rex personal hör sammanlagt ca 100 personer.

Skicka din ansökan med CV senast 29.5.2023 till ällningsförhållandet är tidsbundet med önskad start i augusti 2023 och slutdatum 31.10.2024.

Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nuet och framtiden möts. I samband med det historiska Glaspalatset ligger de underjordiska utställningsutrymmena som skapar kullar på torget ovanför och blandar sig med stadsrummet. Amos Rex ägs av Föreningen Konstsamfundet.