Työpaikkailmoitus

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Museovirastoon

Haemme markkinointi- ja viestintäjohtajaa vastaamaan Museoviraston ja Kansallismuseon positiivisen tunnettuuden ja vaikuttavuuden vahvistamisesta ja kaupallisten palveluiden kehittämisestä. Tarjoamme mahdollisuuden tehdä merkityksellistä ja uusia toimintatapoja luovaa työtä kulttuuriperinnön parissa. Kulttuuriperintö on hyvän yhteiskunnan välttämätön voimavara, joka on elävää ja ympäröi kaikkia. Organisaatiomme tarkoitus on pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Työmme vahvistaa kestävää kehitystä ja yhteistä hyvinvointia tasa-arvoisessa yhteiskunnassa.
Markkinointi- ja viestintäjohtajana johdat markkinoinnin, viestinnän ja kaupallisten palveluiden prosesseja Museoviraston kokonaisuudessa. Vastaat Museoviraston ja Kansallismuseon brändeistä ja Kansallismuseoon kuuluvien kuuden museon ja kahden linnan markkinoinnista sekä kokous- ja juhlapalveluiden, museoravintolakonseptin ja museokauppojen kehittämisestä. Rakennat Museoviraston uudistuvaa julkisuuskuvaa, tuotteistat uusia palveluita ja vahvistat organisaation toiminnan vaikuttavuutta strategisen viestinnän kautta. Toimit johdon tukena strategiatyössä ja kumppanuuksien kehittämisessä. Tuot asiakaslähtöistä näkökulmaa toiminnan tapaan ja sisältöihin. Olet yhdeksänhenkisen tiimin esimies ja Kansallismuseon ylijohtajan suora alainen. Vastaat tuloksista myös pääjohtajalle ja olet Museoviraston johtoryhmän jäsen.

Museoviraston markkinointi- ja viestintäjohtajana vastaat:
• Museoviraston ja Suomen kansallismuseon markkinoinnin sekä kokous- ja juhlapalveluiden, museokauppamyynnin ja muun kaupallisen toiminnan tuloksellisesta, taloudellisesta ja strategian mukaisesta johtamisesta.
• organisaation sisäisen ja ulkoisen viestinnän johtamisesta ja kehittämisestä.
• Museoviraston ja Kansallismuseon brändien hallinnasta ja kehittämisestä sekä toimit pääjohtajan ja ylijohtajan tukena strategisessa johtamisessa.
• uusien kaupallisten palveluiden asiakaslähtöisestä tuotteistamisesta ja myynnin edistämisestä sekä museokohteiden ravintolayhteistyöstä.
• Markkinointi- ja viestintäyksikön palvelusopimuksesta ja budjetista sekä yksikön prosesseihin liittyvästä valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista sekä toimit Markkinointi ja viestintä -yksikön esimiehenä

Lisäksi osallistut
•yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden ja kumppanuuksien kehittämiseen.
•palveluiden konseptointiin ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää markkinointi- tai viestintäalan- tai muuten tehtävään soveltuvaa koulutusta ja vahvaa käytännön kokemusta, hyvää johtamistaitoa, liiketoimintaosaamista, erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä aktiivista kehittämisotetta kulttuuriperintötyön vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi. Kulttuurialan tuntemus katsotaan eduksi.

Ominaisuuksiltasi olet ratkaisukeskeinen, sitoutunut, tavoitteellinen ja tehokas tekijä. Kykenet viemään sitkeästi strategianmukaisia muutoksia läpi ja olet kiinnostunut toimintatapojen ja prosessien kehittämisestä. Olet hyvä verkostoitumaan ja tulet hyvin toimeen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden, nopeasti muuttuvien projektien ja erilaisten prosessien kanssa. Pystyt toimimaan luontevasti myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Innostut luomaan uusia strategisia avauksia ja huolehdit suunnitelmien johdonmukaisesta toteuttamisesta.
Kykenet toimimaan itsenäisessä roolissa, osallistut aktiivisesti johtoryhmätyöskentelyyn ja osaat sovittaa oman ja yksikkösi toiminnan joustavasti osaksi Museoviraston kokonaisuutta.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaista puhutun ja kirjoitetun suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 12 (4498,33€/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti. Kokonaispalkka määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.

Edut

Käytössä ovat joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki -järjestelmä.

Hakuaika päättyy 8.2.2018   15.00

https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-308-2017