Apuraha

Matka-apuraha Viipuriin tai sen lähialueille

Vuonna 1845 perustettu Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry on Suomen vanhimpia edelleen toimivia yhdistyksiä. Nykyisin Helsingissä toimiva seura vaalii Viipurin perintöä julkaisemalla vertaisarvioitua toimitesarjaa, järjestämällä esitelmätilaisuuksia ja pitämällä yllä wiipuri.fi –sivustoa sekä tukemalla muita seuran tarkoitusta vastaavia hankkeita.

Seura julistaa haettavaksi matka-apurahan, jonka tarkoituksena on aineistonkeruu, tieteellisen esitelmän pitäminen tai muu tieteellinen tai taiteellinen työskentely Viipurissa tai sen lähialueilla (esimerkiksi Pietarissa, Sortavalassa tai Petroskoissa). Apuraha on tarkoitettu yksityishenkilöille, esimerkiksi tutkijoille, toimittajille tai kirjailijoille. Apurahan on tarkoitus kattaa noin viikon mittainen työskentely matkakohteessa, ja siitä korvataan kertaviisumin hinta sekä kohtuulliset matka- ja majoituskulut.

Apurahahakemuksen tulee sisältää hakijan vapaamuotoinen ansioluettelo sekä tiedot matkan tarkoituksesta, budjetista ja matkaohjelmasta. Apurahan hakuaika vuonna 2019 on tammikuun 6. päivästä helmikuun 15. päivään. Päätös apurahan saajasta tai saajista julkistetaan seuran vuosikokouksessa maaliskuun lopulla. Apurahan saajaa pyydetään lähettämään yhdistykselle lyhyt vapaamuotoinen selvitys matkan toteutumisesta myöntövuoden loppuun mennessä.

Vapaamuotoiset apurahahakemukset liitteineen lähetetään 15.2. mennessä sähköpostitse osoitteeseen . Lisätietoja apurahasta antaa seuran vt. esimies Anu Koskivirta, , 040-805 4515.