Työpaikkailmoitus

Mediatutkimuksen määräaikainen yliopistonlehtorin tehtävä

Mediatutkimuksen määräaikainen yliopistonlehtorin tehtävä

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana mediatutkimuksen oppiaineen yliopistonlehtorin määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä 1.9.2018-31.8.2019

Yliopistonlehtorin tehtävinä on osallistua mediatutkimuksen opetukseen perus-, aine- ja syventävien opintojen tasolla, ohjata opinnäytteitä ja osallistua opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen sekä tehdä omaa tieteellistä tutkimusta. Yliopistonlehtori toimii perusopintojen vastuuhenkilönä ja vastaa aineopintotasoisesta medianalyysimenetelmien opetuksesta. Edelleen tehtävään kuuluu lajityyppi- ja tyylihistorioiden sekä kandidaatti- ja graduseminaarin opetusta. Yliopistonlehtori osallistuu myös mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian yhteisten perusopintojen opetukseen.

Kelpoisuusvaatimuksina tehtävään edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Edelleen eduksi katsotaan humanistisen mediatutkimuksen menetelmien ja oppihistorioiden vahva asiantuntemus sekä erinomainen englannin kielen taito.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot.

Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 5 – 7 mukaista palkkausta, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2865,30–3851,33 euroa kuukaudessa. Lisäksi tehtävään kuuluu henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään tiistaina 3.4.2018 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio. Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tiedekunta/ura/Sivut/home.aspx

 

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Susanna Paasonen, , puh. 050 328 9613.

 

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, , puh. 040 864 9486.