Tutkimuspyyntö

Metsähistorian Seuran opinnäytetyöpalkinto 2018

OPINNÄYTETYÖ-PALKINTO
/ METSÄHISTORIA JA METSÄPERINNE

Vuonna 1994 perustettu Metsähistorian Seura edistää laaja-alaisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, harrastusta, tallennusta ja esille tuontia. Seura on metsähistoriasta kiinnostuneiden metsäalan ammattilaisten, eri alojen tutkijoiden ja muiden metsähistorian harrastajien kohtaamispaikka. Metsähistorian Seura on Tieteellisen seurain valtuuskunnan jäsen.

Metsähistorian Seura myöntää opinnäytetyö-palkinnon kalenterivuoden 2017 aikana hyväksytystä erityisen ansiokkaasta opinnäytetyöstä. Palkinto jaetaan Metsähistorian Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa 2018. Seuran yhteistyökumppanina tässä hankkeessa on METO – Metsäalan asiantuntijat ry.

Opinnäytetyö-palkinto on verovapaa apuraha, jonka suuruudesta seura päättää kunakin vuonna erikseen. Aiemmin palkinnon suuruus on ollut 500 euroa. Palkinnon saajan on mahdollista laatia opinnäytetyön pohjalta artikkeli Vuosilustoon, joka on Metsähistorian Seuran ja Suomen Metsämuseo Luston vertaisarvioitu julkaisu.

Metsähistorian Seura pyytää ammattikorkeakoulujen metsätalouden sekä metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelmien metsähistoriaan ja -perinteeseen liittyviä opinnäytetöitä ohjanneita opettajia tekemään perusteltuja ehdotuksia vuonna 2018 jaettavan opinnäytetyö-palkinnon saajaksi.

Palkinnon myöntöperusteina käytetään seuraavia periaatteita:
– ansiokas tutkimus
– tuottaa uutta tietoa metsähistorian alalta
– perustuu johonkin aiemmin käyttämättömään tai vähän käytettyyn lähdeaineistoon
– osoittaa tekijän kykyä tehdä itsenäisiä johtopäätöksiä
– on hyvin ja kiinnostavasti kirjoitettu

Ehdotukset opinnäytetyö-palkinnon saajaksi voivat perustua työstä annettuihin lausuntoihin. Ehdotuksen laajuus on noin yksi sivu ja siihen tulee liittää opinnäytetyön tiivistelmä ja opiskelijan yhteystiedot.
Ehdotukset pyydetään lähettämään osoitteeseen – 31.1.2018 mennessä.

Yhteistyöterveisin

Antti Koskimäki     Pekka T. Rajala
Puheenjohtaja       Varapuheenjohtaja