Artikkelipyyntö

Muisti ja mielikuvitus: Työryhmä: Kulkemisen ja kuulumisen muistot

Työryhmä: Kulkemisen ja kuulumisen muistot
Puheenjohtajat: Seija Jalagin, Outi Autti ja Hanna-Leena Nissilä

seija.jalagin(at)oulu.fi; outi.m.autti(at)uit.no; hanna-leena.nissila(at)oulu.fi

Historiallisten ja nykyisten liikkuvuuksien myötä muistikulttuurit ovat monensuuntaisia ja yhä ylirajaisempia niin kansallisesti kuin globaalistikin. Ihmiset käsittelevät omia, perheen ja laajemman yhteisönsä kokemuksia ja historiaa muistamisen avulla ja kuljettavat mukanaan myös ylisukupolvisia muistoja ja tarinoita.

Muistamista ja kulttuurista muistia on viime aikoina tutkittu muun muassa ylirajaisen muistin (transnational memory), monisuuntaisen muistin  (multidirectional memory), matkustavan muistin (travelling memory) ja jälkimuistin (postmemory) näkökulmista. Työryhmässä kysytään, miten siirtolaisuutta, identiteettiä, juurettomuutta, kuulumista ja paikantumista muistetaan kirjallisissa ja suullisissa (tai muissa) aineistoissa. Kutsumme mukaan esityksiä, jotka pohtivat esimerkiksi sitä, miten niin muistamisen prosessit kuin yksityinen ja yhteisöllinen muisti ovat kytköksissä toisiinsa. Myös metodologisesti aihetta lähestyvät sekä muut työryhmän teemaa sivuavat esitykset ovat tervetulleita.

Tietoa konferenssista:

CFP (esitelmät, väitöskirjatyöpaja, tutkimushanke-esittelyt) – KTS:n vuosiseminaari ”Muisti ja mielikuvitus” 8.-10.5.2019, Oulun yliopisto

Seminaarin pääpuhujat ovat

Ann Rigney (Utrecht University),

Eneken Laanes (Tallinn University),

Kuisma Korhonen (Oulun yliopisto)

Vuosiseminaarin kirjailijavieras on Rosa Liksom.

Abstrakteja  pyydetään lähettämään viimeistään 31.1.2019 osoitteeseen . Esityksiä voi ehdottaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saameksi.

Väitöskirjatyöpajan hakemusten deadline on 28.2.2019.

Lisää: muistijamielikuvitus.wordpress.com/