Työpaikkailmoitus

Museoamanuenssi, Savonlinnan maakuntamuseo

Savonlinnan maakuntamuseo Riihisaaressa on Etelä-Savon kulttuurihistoriallinen keskusmuseo, jonka toimialueena on Etelä-Savon maakunta. Savonlinnan kaupungin omistaman ja vuonna 1984 toimintansa aloittaneen museon tehtävänä on esineellisen kulttuuriperinnön tallentaminen, tutkiminen ja esitteleminen. Se on keskittynyt Saimaan kulttuurihistorian ja erityisesti Saimaan vesiliikenteen historian tallentamiseen ja esittelemiseen. Vuonna 2008 alkaneen Metsähallitus-yhteistyön myötä myös Saimaan luonto on nykyisin esillä Riihisaaressa.

Maakuntamuseo on yksi seutukunnan keskeisimmistä, ympärivuotisista matkailukohteista, jonka tapahtumissa ja näyttelyissä käy vuosittain 30 000–35 000 kävijää.

Haemme ajalle 6.1.–31.12.2015

MUSEOAMANUENSSIA (vuorotteluvapaan sijaisuus)

Amanuenssin keskeisiin tehtäviin kuuluu kokoelmatyö (luettelointi, arkistointi, digikuvaus) ja osallistuminen museon omien näyttelyproduktioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Toimeen valittavalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta kokoelmatyöstä (museo ja/tai kirjasto) sekä hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, hyvää organisointikykyä ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Palvelusuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan henkilön työttömyyden on täytynyt kestää yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi voidaan palkata myös alle 30-vuotias henkilö, jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi sekä henkilö, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijaisen on oltava työttömänä työnhakijana TE-toimistossa välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 5.12.2014 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Savonlinnan maakuntamuseo, Riihisaari, 57130 Savonlinna (kuoreen merkintä ”museoamanuenssi”) tai sähköpostitse .

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antavat:

Museotoimenjohtaja Mirjam Kosunen (, puh. 044 417 4460)
Intendentti Kirsi Liimatainen (, puh. 044 417 4461)