Työpaikkailmoitus

Museolehtori ja tutkija Työväenmuseo Werstaalle

Työväenmuseo Werstas on valtakunnallinen työelämän ja sosiaalihistorian erikoismuseo, joka toimii Tampereella, Finlaysonin historiallisella tehdasalueella. Lisäksi työväenmuseo ylläpitää kahta pienempää museokohdetta: Lenin-museota ja Kuurojen museota. Vapaaehtoistoiminta on Werstaan tärkeä strateginen painopiste. Etsimme ammattitaitoiseen joukkoomme museolehtoria ja tutkijaa määräaikaisiin työsuhteisiin. Tarjoamme mielenkiintoisen työympäristön ja hyvät työtoverit kehittyvässä museossa.

A. Museolehtorin tehtävät liittyvät Museoviraston innovatiivisista hankkeista rahoitettuun Traamaa tehtaalla ja talolla -hankkeeseen, joka toteutetaan Werstaalla ja Lenin-museolla. Hankkeen tavoitteena on kehittää museodraamaa ja museota oppimisympäristönä sekä kouluttaa museon henkilökuntaa ja vapaaehtoisia. Tämä tapahtuu työpajatyöskentelyn avulla. Hankkeen projektisuunnittelijana toimiva museolehtori vetää hanketta, koordinoi toimintaa sekä käsikirjoittaa hankkeen aikana draamakokonaisuuksia museon käyttöön. Museolehtori myös valmistelee perehdytysmateriaalin draamapedagogiikasta, joka jää museon käyttöön myös hankkeen päätyttyä. Osana hanketta museolehtori myös osallistuu pohjoismaisen Level Up -hankkeen toimintaan ja on hankkeen kautta kehittämässä museoiden osaamista vapaaehtoistyössä.

Hakijoilta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Museodraaman tuntemus sekä aiempi kokemus museo-opetuksesta ovat eduksi tehtävän hoidossa. Arvostamme kokemusta vapaaehtoisten kanssa toimimisesta, luovuutta, yhteistyökykyä, hyvää kielitaitoa sekä projektinhallintataitoja. Museolehtoria haetaan määräaikaiseen työsuhteeseen, joka alkaa vapun tienoilla 2017 ja kestää 28.2.2018 saakka. Työaika on 36 h 15 min viikossa ja palkka perustuu yksityisten museoiden työehtosopimuksen 2. vaativuusryhmään (1852,23). Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää kokemuksen ja koulutuksen mukaan. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee toimittaa 17.4.2017 mennessä osoitteeseen Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere tai sähköpostitse osoitteeseen ulla.rohunen(at)tyovaenmuseo.fi. Kuoreen tai sähköpostiviestin otsikko-kenttään merkitään ”Museolehtori”. Osa työnhakijoista kutsutaan haastatteluun. Hakemuksia ei palauteta. Päätös tehtävään valitusta lähetetään sähköpostilla hakijoille 30.4.2017 mennessä. Lisätietoja antaa 7.–13.4.2017 klo 9–16 välisenä aikana yleisöpalvelupäällikkö Ulla Rohunen. p. 050 440 1157, ulla.rohunen(at)tyovaenmuseo.fi.

B. Tutkijan tehtävät liittyvät kokoelmatyön tilapäisiin sijaisjärjestelyihin. Tutkija työskentelee monipuolisesti museon kokoelmiin liittyvissä tehtävissä: luetteloi, digitoi, pakkaa ja käsittelee esineistöä ja valokuvia sekä antaa tarvittaessa asiantuntijapalveluita. Tutkija tukee kokoelmien parissa työskentelevää henkilökuntaa museon arjessa.

Hakijoilta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä käytännön kokemusta kokoelmatyöstä. Työväenhistorian tuntemus ja museologian opinnot ovat eduksi tehtävän hoidossa. Arvostamme yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta sekä kokemusta vapaaehtoisten kanssa toimimisesta. Tutkijaa haetaan neljän kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.5.2017–31.8.2017. Työaika on 36 h 15 min viikossa ja palkka perustuu yksityisten museoiden työehtosopimuksen 2. vaativuusryhmään (1852,23). Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää kokemuksen ja koulutuksen mukaan. Tehtävässä on yhden kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee toimittaa 18.4.2017 mennessä osoitteeseen Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere tai sähköpostitse osoitteeseen marita.viinamaki(at)tyovaenmuseo.fi. Kuoreen tai sähköpostiviestin otsikko-kenttään merkitään ”Tutkija”. Osa työnhakijoista kutsutaan haastatteluun. Hakemuksia ei palauteta. Päätös tehtävään valitusta lähetetään sähköpostilla hakijoille 30.4.2017 mennessä. Lisätietoja antaa 10.–13.4.2017 klo 9–16 välisenä aikana vs. kokoelmapäällikkö Marita Viinamäki. p. 050 440 1159, marita.viinamaki(at)tyovaenmuseo.fi.