Työpaikkailmoitus

Museolehtorin sijainen Tornionlaakson museoon

Tornionlaakson museoon haetaan museolehtorin sijaista ajalle 1.10.–31.12.2021.

Tornionlaakson maakuntamuseo – Tornedalens museum esittelee Tornionlaakson kulttuuria ja historiaa Suomen ja Ruotsin rajan molemmin puolin. Museo on erikoistunut tornionlaaksolaiseen elämäntapaan ja rajan ilmiöihin.

Museolehtori vastaa museon opetustoiminnasta, museon tapahtumien järjestämisestä ja tiedottamisesta. Museolehtori osallistuu näyttelyiden sisällöntuotantoon omalta vastuualueeltaan tuottaen sisällöt opastuksiin ja työpajoihin.

Museolehtorin sijaiselta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Aiempi kokemus museon opetustoiminnasta ja yleisöpalvelutehtävistä on hyödyksi tehtävän hoidossa. Arvostamme yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta. Tiivis yhteistyö Haaparannan kanssa edellyttää ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Muiden kielten taito luetaan eduksi.

Työaika on 36 h 25 min viikossa. Palkka määräytyy KVTES 02MUS040 mukaan.

Hakemukset 19.9. mennessä vt. museonjohtaja Titta Kallio-Sepälle ()


Tornedalens museum söker en museipedagog (vikariat) för perioden 1.10.–31.12.2021.

Tornedalens museum presenterar Tornedalens kultur och historia på båda sidor om gränsen mellan Finland och Sverige. Museet är specialiserat på den tornedalska livsstilen och fenomen vid gränsen.

Museipedagog ansvarar för museets pedagogiska verksamhet, organisering av evenemang och informationsverksamhet. Museipedagog deltar i producering av utställningar och planerar innehåller för visningar och workshops.

Vi förutsätter att vikarien har en lämplig högskoleexamen. Tidigare erfarenhet av det museipedagogiska arbetet och kundservice i museer är en fördel. Vi sätter värde för på god samarbetsförmåga och initiativrikhet. Samarbetet mellan Torneå och Haparanda kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Kunskaper i andra språk är en fördel.

Arbetstiden är 36 timmar 25 minuter i veckan. Lönen enligt KVTES 02MUS040.

Ansökningar senast den 19 september till tf. museichef Titta Kallio-Seppä ()