Työpaikkailmoitus

Museolehtorin sijaisuus avoinna Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö TAITEssa

Etsimme museolehtorin sijaista ajalle 31.10.2017 – 31.12.2018 Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö TAITEen (www.tampere.fi/taite<http://www.tampere.fi/taite> ). Museolehtori toimii myös TAITEn tiedottajana oman toimensa ohella. Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE on osa Tampereen kaupungin Kulttuuri ja taide -yksikköä. TAITE tuottaa kulttuurikasvatusta ja museopedagogiikka kohdennetusti eri-ikäisille kaupunkilaisille. TAITEn palveluille on ominaista asiakaslähtöisyys ja osallistavuus. Opastuksilla ja työpajoissa korostuu osallistujan oma aktiivisuus, vuorovaikutus ja toiminnallisuus.

Museolehtorin tehtävänä on tuottaa MOMU -monikulttuurisia museopalveluja erilaisille maahanmuuttajaryhmille, vastata yksikön viestinnästä ja koordinoida koululaisten Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelmaa yhdessä muiden Taidekaaren museolehtoreiden kanssa. Työhön kuuluu sekä sisällön tuottamista (kuten toiminnallisten käsikirjoitusten kirjoittamista) että lapsi- ja aikuisryhmien ohjaamista. Tuotannolliset tehtävät sisältävät myös aikatauluttamista, taloushallintaa ja sopimusneuvotteluja paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Viestintävastuisiin sisältyy viestinnän kehittäminen, verkkosivujen ja sosiaalisen median päivittäminen, uutiskirjeiden tuottaminen ja tekstien toimittaminen erilaisiin julkaisuihin, mediayhteyksistä huolehtiminen sekä yhteistyö graafikon kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Painotamme valinnassa vahvaa museopedagogista ja viestinnällistä osaamista. Soveltuva teoreettinen viitekehys (eritoten kulttuuriantropologia ja taidekasvatus) katsotaan eduksi. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta maahanmuuttajaryhmien ohjaamisesta sekä kotoutumisprosessin tuntemusta. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja sekä sujuvaa kirjallista viestintää.  Ymmärrys viestinnän lainalaisuuksista ja kokemus verkkoviestinnästä katsotaan eduksi. Tehtävän määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. Sijaisuuden palkka määrittyy museolehtorin peruspalkkauksen mukaan 2639,40/kk.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 20.10.2017 klo 16.00 mennessä s-postilla os. <mailto:>
tai kirjeitse os. Anne Keskitalo, Tampereen kaupunki, Kulttuuri ja taide -yksikkö, Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Väinö Linnan aukio 15, 33210 TAMPERE.

Lisätietoja: Johtava museolehtori Anne Keskitalo Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Tampereen kaupunki. Yhteystiedot: puh: 040-353 2497, <mailto:>