Työpaikkailmoitus

Museomestari Porvoon museoon

MUSEOMESTARI Porvoon museoon 1.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Haemme joukkoomme museomestaria vakituiseen työsuhteeseen, jonka työtehtäviin kuuluu näyttely- sekä kokoelmatoimintaa. Museomestari huolehtii kokoelmatilojen järjestelyistä. Hän osallistuu olosuhdeseurantaan ja vastaa kuljetuksista. Museomestarin työnkuvaan kuuluvat myös museoturvallisuuteen, -tekniikkaan sekä kiinteistöihin liittyvät työtehtävät. Työssä tarvitaan organisointi- ja yhteistyötaitoja, sekä paineensietokykyä.

Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva museoalan, kuten museomestarin tutkinto. Edellytämme hakijalta kokemusta museotyöstä, kykyä fyysiseen työhön, B-ajokorttia ja suomen tai ruotsin kielen erinomaista, näistä toisen kielen vähintään tyydyttävää taitoa. Eduksi katsotaan kohtuullinen englannin kielen taito. Arvostamme ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteiden tuntemusta, vahvaa AV-osaamista ja hyviä tietoteknisiä taitoja.

Työsuhde alkaa 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävässä aloittamista.

Hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteella: viimeistään 20.10.2019 ja lisäkysymyksiin vastaa amanuenssi Juha Jämbäck 040-736 6840 (paitsi syyslomalla 14.-18.10.2019).

 

MUSEIMÄSTARE till Borgå museum 1.11.2019, eller enligt avtal.

Vi anställer en museimästare till en ordinarie tjänst med utställnings- och samlingsverksamhet som ansvarsområde. Museimästaren deltar i utvecklandet av funktioner för samlingsutrymmen. Hen ansvarar för uppföljning av klimatförhållanden och transporter. Till museimästarens arbetsbeskrivning hör även museisäkerhet, -teknik samt uppgifter i anknytning till museibyggnaderna. Hen bör kunna organisera, samarbeta och vara stresstålig.

Behörighetsvillkor för uppgiften är museianpassad yrkesexamen; gärna museimästare. Vi förutsätter att den sökande har erfarenhet från museiarbete, kapacitet till ett fysiskt krävande arbete, B-körkort och som språkkrav svenska eller finska som första språk och tillräcklig kunskap i det andra av dessa nämnda språk. Vi värdesätter kunskaper i engelska samt organisations- och grupparbetsfärdighet, kännedom om principer för förebyggande konservering, hög AV-kompetens och goda datatekniska färdigheter.

Anställningsförhållandet börjar 1.11.2019 eller enligt överenskommelse. Anställningsvillkoren bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA). Den som väljs till musemästare bör innan arbetet inleds uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningen sänds per e-post till senast den 20 oktober 2019. Amanuens Juha Jämbäck svarar på tilläggsfrågor 040-738 68 40 (ej under höstlovet 14-18 oktober).