Työpaikkailmoitus

MUSEONJOHTAJAN SIJAISUUS ILOMANTSISSA

MUSEONJOHTAJAN SIJAISUUS ILOMANTSISSA

Ilomantsin Museosäätiö sr vastaa Möhkön ruukin ja Parppeinvaaran runokylän
museo- ja matkailutoiminnasta. Ilomantsi on museoalan näkökulmasta
mielenkiintoinen ja monipuolinen toimintaympäristö, jossa esim.
sotahistoria, teollisuushistoria ja karjalaisuus ovat vahvasti läsnä.
Museokohteet ovat merkittäviä matkailukohteita, joiden toimintaa kehitetään
yhteistyössä yrittäjien ja julkisten toimijoiden kanssa. Ilomantsin
Museosäätiön palveluksessa on kaksi vakinaista työntekijää sekä
määräaikaisia työntekijöitä.

Ilomantsi tarjoaa asukkailleen ihmisläheisen elinympäristön, jossa luonto on
lähellä ja tarvittavat peruspalvelut helposti saatavilla.

Ilomantsin Museosäätiö hakee palvelukseensa museonjohtajan opintovapaan
sijaista.

Museonjohtajan sijainen

Museonjohtajan vastuulla ovat Ilomantsin Museosäätiön toiminnan suunnittelu
ja kehittäminen, sidosryhmätoiminta, talous, hallinto, työntekijöiden
työnjohto sekä kokoelma- ja näyttelytoiminta. Museonjohtaja osallistuu myös
tapahtumatuotantoon sekä viestintään ja markkinointiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
sekä museologian opinnot tai museoalan työkokemus. Hakijalle katsotaan
eduksi Ilomantsin museoiden toimialojen tuntemus ja kokemus
projektinhallinnasta. Valittavalta edellytetään myös hyvää suullista ja
kirjallista ilmaisutaitoa, johtamiskokemusta, kielitaitoa, itsenäistä
työotetta, yhteistyötaitoja, joustavuutta ja organisointikykyä. Tehtävän
hoitaminen edellyttää myös oman auton käyttöä.

Työsuhde on määräaikainen opintovapaan sijaisuus ja sijoittuu ajanjaksolle
6.4.2020 – 13.7.2021. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Palkkaus
KVTES:in mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa museonjohtaja Ulla Vartiainen p. 050 4098825.
Kirjalliset hakemukset sähköpostitse viimeistään 7.2.2020 osoitteeseen
<mailto:>
. Viestin otsikoksi: Hakemus
museonjohtajan sijaiseksi

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään Ilomantsissa
viikolla 8.

Lisätietoja museoiden toiminnasta

<http://www.parppeinvaara.fi/> www.parppeinvaara.fi

<http://www.mohkonruukki.fi/> www.mohkonruukki.fi

 

Ystävällisin terveisin

Ulla Vartiainen

museonjohtaja / Museum Director

Ilomantsin Museosäätiö sr / Ilomantsi Museum Foundation

+358 50 4098825

Soihtulantie 7

82900 Ilomantsi

<https://posti.pohjoiskarjala.net/owa/redir.aspx?C=JTqmON9gQ_CwgTATCx088z5sA
fQ0yhtnGhCZ3sXWepU4–8hyXfXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mohkonruukki.fi%2f>
http://www.mohkonruukki.fi/

<https://posti.pohjoiskarjala.net/owa/redir.aspx?C=amKjaP04DzGxA4OysIrEb1Qo4
8DoypSNMEewZJBt5Dk4–8hyXfXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.parppeinvaara.fi%2f>
http://www.parppeinvaara.fi/