Työpaikkailmoitus

Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut, intendentti, (rakennusperintö ja restaurointi)

Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut -osasto hakee määräaikaiseen virkasuhteeseen intendenttiä (rakennusperintö ja restaurointi), kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtäviin 31.12.2018 asti. Työalana ovat rakennetun ympäristön ja maiseman suojelu sekä restaurointien ja korjausrakentamishankkeiden ohjaaminen.

Lausuntotyöskentelyn ja muun viranomaistoiminnan lisäksi molempiin tehtävään sisältyy työalan neuvontaa ja ohjausta, tietojärjestelmien sisällön ylläpitoa, osallistumista alan koulutukseen, viestintään ja sidosryhmäyhteistyöhön sekä muita erikseen sovittavia tehtäviä.

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme 

Tehtävän menestyksellisen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää alan työkokemusta, perehtyneisyyttä (edellä todetuin painotuksin) kulttuuriympäristöön, sen vaalimisen periaatteisiin, käytäntöihin ja alan lainsäädäntöön sekä yhdyskuntasuunnitteluun.

 

Hyvät vuorovaikutustaidot, argumentointitaidot ja valmiudet oppia nopeasti uusia tietojärjestelmiä ovat välttämättömiä tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi.

 

Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, joustavuutta, aikaansaavuutta, ammatillista laaja-alaisuutta sekä kokemusta tehtävänalaan kuuluvasta viestinnästä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

 

Arvostamme myös projektinhallintataitoja sekä kykyä kehittää omia ja tarvittaessa myös muiden toimintamalleja. Tehtävä edellyttää jonkin verran matkustamista kotimaassa, joten ajokortti on tarpeen.

 

Työssä tarvittava kielitaito

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Tehtävä alkaa: 1.9.2017

 

Tehtävä täytetään 1.9.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Määräaikainen, päättyy: 31.12.2018

 

Projektiluontoinen työ.

Virka on viraston yhteinen.

Toimipiste: Museovirasto, Sturenkatu 2a, Helsinki

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 11.8.2017 15:00

Valtiolle.fi ID: 29-189-2017

Hae tehtävää sähköisesti:

https://haku.valtiolle.fi/Public/Login/Applicant.aspx?ReturnUrl=%252fApplicant%252fApply.aspx%253fguidAssignment%253d3514d3be-d407-4a62-896d-2cd1f7a89a22%2526frameablegui%253d

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi postitse osoitteella Museovirasto/kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2 726,68) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

 

Edut

Virastossa on käytössä etätyömahdollisuus, joustavat työaikaliukumat, saldovapaajärjestelmä sekä työaikapankkijärjestelmä.

 

Lisätietoja tehtävästä

osastonjohtaja Mikko Härö, puh. 0295 33 6241,

yli-intendentti Petri Halinen, puh. 0295 33 6320,

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Museoviraston Kulttuuriympäristö -sivut