Artikkelipyyntö

”Muutos” – Kulttuurintutkimuksen ja kulttuuripolitiikan päivät Tampereella 13.–14.12.2019

Työryhmä- ja esityskutsu (DL 22.10.2019):

Päivien verkkosivut löydät täältä (website also in English).

Yhdeksännet kulttuurintutkimuksen ja kuudennet kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät järjestetään yhdessä Tampereella 13.–14.12.2019 (perjantai ja lauantai). Päivien teema on muutos.

Väittämän mukaan elämme merkittävien muutosten keskellä: muuttoliikkeet haastavat kansallisia ajattelu- ja toimintatapoja; digitalisoituminen muuttaa arjen ja ihmisyyden perusteita; työelämä on murroksessa; yhteisöt ja yhteisöllisyyden muodot muuttuvat; teknologinen kehitys ja ilmastonmuutos muuttavat elämisen ehtoja; kulttuurista on tullut identiteettien ja muiden aikamme kiistakysymysten tärkeä näyttämö; ja niin edelleen.

Kun muutoksen väitetään olevan pysyvää, on tärkeää ottaa askel syrjään ja paneutua siihen, mikä muutoksessa on todella uutta, mikä vanhaa uusissa muodoissa, mikä puolestaan muuttumatonta.

Päivät diagnosoivat muutosta monesta näkökulmasta. Mahdollisia kysymyksiä työryhmille ja esityksille ovat:

  • Kenen ehdoilla ja mihin suuntiin nykymaailma muuttuu?
  • Miten vanhat ajatusmuodot, instituutiot ja käytänteet muuttuvat?
  • Mikä nykyhetkessä kuuluu erilaisiin pitkäkestoisiin kehityskulkuihin ja on siis vanhaa uusissa vaatteissa, minkä taas voi katsoa ilmaantuneen vastikään?
  • Kuinka nykytodellisuuden muutoksista ja muutosten dynamiikoista voi saada otetta tutkimuksen avulla?
  • Mikä on tutkimuksen ja tutkijoiden itsensä rooli erilaisissa muutoksissa?

Tervetulleita ovat myös sellaiset työryhmät ja esitykset, joissa muutosta tarkastellaan muista kuin edellä mainituista näkökulmista.

Yksittäisiä esityksiä voi ehdottaa jo olemassa oleviin työryhmiin tai niiden ulkopuolelta. Esitysehdotuksille, joita ei ole osoitettu mihinkään jo olemassa olevaan työryhmään tai jotka eivät niihin mahdu tai sovi, järjestelytoimikunta pyrkii löytämään tai muodostamaan sopivan työryhmän.

Työryhmä- ja esitysehdotusten viimeinen jättöpäivä on 22.10.2019.

Jo ohjelmaan hyväksytyt työryhmät löydät täältä.

Työryhmäehdotukset

Työryhmäehdotuksen pituus on 250–300 sanaa ja siitä tulee ilmetä työryhmän otsikko, aihe sekä puheenjohtaja(t). Työryhmien kieli voi olla suomi tai englanti. Työryhmäehdotukset pyydetään lähettämään osoitteeseen https://www.lyyti.in/KultutKupotu2019_CfS.

Ehdotukset esityksiksi

Yksittäisiä esityksiä koskevan ehdotuksen pituus on 250–300 sanaa ja siitä tulee ilmetä esityksen otsikko, aihe sekä esityksen pitäjän yhteystiedot. Esitysten kieli voi olla suomi tai englanti. Mikäli osoitat ehdotuksesi johonkin tiettyyn, jo olemassa olevaan työryhmään, kerro siitä ehdotuksessasi. Ehdotukset pyydetään lähettämään osoitteeseen https://www.lyyti.in/KultutKupotu2019_CfP.