Artikkelipyyntö

Narrating the Middle Ages: An Interdisciplinary Seminar on Medieval Literature and Its Modern Applications

Call for Papers:

Kertomusten keskiaika. Monitieteinen seminaari keskiaikaisesta kirjallisuudesta ja sen nykyaikaisesta käytöstä

19.9.2017 Turun yliopisto, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies

Keskiaika mielletään usein kulttuurissamme suurten kertomusten ajanjaksona. Keskiajalta onkin säilynyt meidän aikaamme suuri määrä kirjoja ja tarinoita, kuten esimerkiksi Chrétien de Troyes’n arturiaaniset romaanit tai Chaucerin Canterburyn tarinoita. Samalla keskiaikaa ja sen tarinoita tulkitaan ja varioidaan jatkuvasti nykykulttuurissa (Umberto Econ Ruusun nimi, HBO:n huippusuosittu Game of Thrones -sarja tai medievalistiseen maailmaan sijoitetut pelit ovat hyviä esimerkkejä tästä). Keskiajan kirjalliset käytännöt tarjoavat laajan valikoiman erilaisia genrejä ja tyylejä, jotka luovat pohjaa myös nykykirjallisuudelle.

Monitieteisessä seminaarissa Kertomusten keskiaika paneudutaan keskiajan kertomuksiin ja niiden nykyaikaiseen merkitykseen. Miten kertomukset koettiin keskiajalla; miten ne loivat kulttuuria ja ideologiaa? Miten keskiajan kirjallisuutta on käytetty oikeuttamaan tai kritisoimaan vallitsevia järjestelmiä? Miten ja miksi keskiajan kertomukset ovat edelleen läsnä meidän kulttuurissamme?

Toivomme ehdotuksia 20 minuutin esitelmiksi näistä aiheista tai muista kysymyksistä, jotka pohtivat kirjallisuutta keskiajalta tai keskiajasta. Seminaari on avoin kaikille tieteenaloille, kuten historian, uskonnon ja kirjallisuuden tutkijoille. Rohkaisemme myös maisterivaiheen opiskelijoita lähettämään ehdotuksen seminaaria varten.

Lähetä maksimissaan 200 sanan suomen- tai englanninkielinen abstrakti Miika Norrolle () perjantaihin 30.6.2017 mennessä. Ehdotukseen tulee liittää lisäksi esitelmän pitäjän nimi, yhteystiedot ja affiliaatio.

Seminaari järjestetään yhteistyössä Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS)-keskuksen kanssa.

Lisätietoa seminaarin järjestäjiltä:

FM Miika Norro, Kulttuurihistoria, Turun yliopisto

FM Erika Pihl, Yleinen kirjallisuustiede, Tampereen yliopisto

FL Hanneli Seppänen, Uskontotiede, Helsingin yliopisto

 

Call for Papers

Narrating the Middle Ages: An Interdisciplinary Seminar on Medieval Literature and Its Modern Applications

Tuesday 19 September 2017, University of Turku, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies

In our culture, the Middle Ages is often seen as an era of great narratives. From Chrétien de Troyes’ Arthurian romances to Chaucer’s Canterbury Tales, a large number of medieval texts have survived to our day, while the Middle Ages and its stories are constantly being reinterpreted in contemporary fiction (e.g. Umberto Eco’s The Name of the Rose, HBO’s hugely popular Game of Thrones, and role-playing games set in pseudo-medieval worlds, to name but a few). Offering a rich array of genres and styles, the textual practices of the Middle Ages are a fundamental building block of modern literature. As Judith Ferster (1986) puts it, ‘We create our own Middle Ages, but not solipsistically, because it has created us.’

In the interdisciplinary seminar ‘Narrating the Middle Ages,’ we will focus on medieval narratives and their contemporary as well as modern significance. How were stories experienced in the Middle Ages, and how did they reflect cultural and ideological values? Did medieval literature justify or challenge the status quo? How and why are medieval narratives still present in our culture today?

We invite proposals for 20 minute presentations related to these and other questions concerning the literature of and about the Middle Ages. We welcome participants from a range of disciplines, such as history, literary studies and religious studies. Applications from undergraduate students are warmly encouraged.

Proposals in Finnish or English should be sent to Miika Norro () by Friday 30 June 2017. Your proposal should include your name, affiliation and e-mail address, as well as a maximum of 200 words description of your talk.

The seminar is organized in collaboration with the Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS).

Organising committee:

MA Miika Norro, Cultural History, University of Turku

MA Erika Pihl, Literary Studies, University of Tampere

Lic. Phil. Hanneli Seppänen, Studies of Religion, University of Helsinki