Tutkimuspyyntö

Näytillä. Esille asetettu ihminen -workshop

Ihmisiä – sekä eläviä että jo kuolleita – on eri aikoina asetettu esille, objektivoitu ja tehty toisten katseen kohteeksi. Tämä on saattanut tapahtua monista eri syistä ja lähtökohdista. Taustalla on voinut olla esitettävän ihmisen oma aloite tai se on voinut tapahtua muiden intresseistä vastoin hänen tahtoaan. Ilmiö kytkeytyy toisten kulttuurien, toisenlaisten ihmisten ja toiseuden teemoihin, mutta toisaalta se nivoutuu myös esimerkiksi viihteeseen, mallina olemiseen ja ihannetyyppien esittämiseen.

Helsingissä keskiviikkona 11.4.2018 klo 13–17 taidehistorian opintosalissa (yliopiston päärakennus, vanha puoli, Unioninkatu 34, ylin kerros) järjestettävä workshop kutsuu kokoon eri alojen tutkijoita, joita kiinnostaa ihmisten esittämisen teemat menneisyydessä ja nykypäivässä. Tarkastelun näkökulmat voivat liittyä esimerkiksi näyttelyiden historiaan, museologiaan, antropologiaan, etnologiaan, taidehistoriaan tai nykytaiteen tutkimukseen. Huomion kohteena voi olla tietty tapaustutkimus, ihmisten esittämisen konventiot, aihepiiriin nivoutuvat eettiset kysymykset tai jokin muu teemaan liittyvä näkökulma.

Toivomme ehdotuksia lyhyistä (10–15 min.) esityksistä, joissa esitellään käynnissä olevaa tutkimusta tai uusia tutkimusideoita. Tavoitteena on koota yhteen aihepiiristä kiinnostuneita eri alojen tutkijoita ja miettiä yhdessä, miten yhteistyötä voisi jatkaa ja syventää. Esitysehdotukset (max. 300 sanaa) pyydetään viimeistään 16.3. alla oleviin sähköpostiosoitteisiin. Workshopin ohjelma julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä ja tilaisuus on kaikille avoin.

Kutsua saa mielellään levittää asiasta mahdollisesti kiinnostuneille.

Lisätietoa antavat:
Kaija Kaitavuori, taidehistoria, Helsingin yliopisto,
Leila Koivunen, yleinen historia, Turun yliopisto,