Työpaikkailmoitus

Näyttelyistä vastaavan amanuenssin toimi Rovaniemen taidemuseossa

Rovaniemen taidemuseossa on avoinna näyttelyistä vastaavan amanuenssin toimi. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto taidehistoriasta sekä arvosana toisesta museoaineesta, museologiasta tai taidekasvatuksesta. Lisäksi vaaditaan vähintään vuoden museotyökokemus tai vastaava aika muissa näyttelyn järjestämistehtävissä. Hyvä kirjallinen ja suullinen suomen ja englannin kielen taito on välttämätön, muu kielitaito katsotaan eduksi.

Amanuenssilta edellytetään visuaalisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja, yhteistyökykyä ja halua verkostoitumiseen sekä kansainvälisyyteen. Taidenäyttelyistä vastaavan amanuenssin tehtäviin kuuluvat taidemuseon vaihtuvien näyttelyiden valmistelu ja organisointi. Näyttelyprojektien suunnittelu tapahtuu yhteistyössä taidemuseonjohtajan, kokoelma-amanuenssin ja museolehtorin kanssa.

Rovaniemen taidemuseo sijaitsee kulttuuritalo Korundissa, jossa toimii myös Lapin kamariorkesteri. Molemmissa taidelaitoksissa on korkea taiteellinen taso. Museokokoelma on Jenny ja Antti Wihurin rahaston karttuva nykytaiteen kokoelma. Näyttelypinta-alaa on n. 1500 m2 josta noin puolet varataan vaihtuville näyttelyille. Näyttelyjen ensisijainen painopiste on pohjoisuudessa ja edellytyksenä ammatillisuus ja monipuolisuus.