Työpaikkailmoitus

Näyttelysihteeri Turun museokeskukseen

Turun museokeskus hakee näyttelysihteeriä.

Näyttelysihteeri osallistuu näyttelytoiminnan tuottamiseen Museopalveluiden toimipaikoissa kuntalaisten aktivoinnin ja kulttuurimatkailun tarpeisiin. Näyttelysihteerin tehtäviin kuuluvat näyttelytuotantoihin liittyvät avustavat työt (teoslistat ja teoslaput, tiedon hankinta, avajaisjärjestelyt jne.), sopimushallinta, lainaus- ja kuljetusjärjestelyt, tiedotus ja viestintä, osoiterekisterin hallinta ja ylläpito. Näyttelysihteeri tuottaa ja koordinoi Brinkkalan gallerian näyttelytoimintaa. Lisäksi näyttelysihteeri toimii yksikön hankintavastaavana.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Eduksi luetaan hyvä ja monipuolinen kielitaito, näyttelytoiminnan tuntemus ja projektinhallintataidot, järjestelmäosaaminen, tiedonhallinta sekä erilaisten viestintäkanavien tuntemus.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Hakemukset tulee jättää 12.10.2020 klo 15:00 mennessä.

Paikkaa haetaan sähköisesti.

Lisätietoja:

Susanna Hujala, , 050 3434626 (1.10. klo 9-11 sekä 8.10. klo 14 -16)