Työpaikkailmoitus

New Yorkin kulttuuri-instituutin johtaja

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö etsii kulttuuri-instituutille johtajaa New Yorkiin. Johtaja vastaa instituutin toiminnasta ja taloudesta sekä ohjelma- ja hankesuunnittelusta, kehittää aktiivisesti instituutin rahoituspohjaa sekä ylläpitää ja laajentaa instituutin verkostoja Yhdysvalloissa ja Suomessa.
Johtajan toimikausi on kolme vuotta, ja sitä voidaan jatkaa erillisellä sopimuksella viisumikäytäntöjen sallimissa puitteissa. Toimikausi alkaa 1.9.2016 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valittavalta toivotaan:

       soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
       amerikkalaisen ja suomalaisen kulttuurikentän tuntemusta
       vahvaa sisältöosaamista joltakin instituutin edustamalta alalta (arkkitehtuuri, kuvataide, muotoilu)
       vankkaa projektiosaamista ja kokemusta hankerahoituksesta
       kokemusta asiantuntijaorganisaation johtamisesta ja taloushallinnosta
       vahvaa englannin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan 25.9.2015 klo 16 mennessä sekä sähköisesti pdf-tiedostona osoitteeseen että paperikopiona osoitteeseen Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki. Hakemukseen tulee liittää englanninkielinen kuvaus hakijan tavoitteista ja visioista instituutin johtajana.

Haastattelut järjestetään Helsingissä lokakuun aikana.

Lisätietoja tehtävästä antavat instituutin johtaja Leena-Maija Rossi (), säätiön hallituksen puheenjohtaja Raakel Kuukka () ja säätiön asiamies Eeva Talvitie ().

Ilmoitus löytyy myös Oikotieltä: https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/instituutin-johtaja/897075
***

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti toimii nykytaiteen, designin ja arkkitehtuurin aloilla Pohjois-Amerikassa, erityisesti New Yorkissa. Se luo yhteyksiä suomalaisten ja amerikkalaisten ammattilaisten, organisaatioiden ja yleisöjen välille. Instituutti ylläpitää taiteilijaresidenssiohjelmaa, tuottaa ja järjestää näyttelyitä ja tapahtumia sekä tiedottaa pohjoisamerikkalaiselle yleisölle suomalaisesta kuvataiteesta, designista ja arkkitehtuurista. Instituutti tekee yhteistyötä paikallisten museoiden, gallerioiden ja muiden ammattilaistahojen kanssa. Se myös tuottaa julkaisuja ja tarjoaa asiantuntija- ja neuvontapalveluita suomalaisille ja amerikkalaisille taiteen alan toimijoille.

Lisätietoa Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutista: http://www.fciny.org